Danh mục: Kế toán tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán tài sản cố định – Mua tài sản cố định mới, khấu hao tài sản cố định, báo giảm tài sản cố định.

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi kế toán phải làm: Hàng kỳ kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, lập báo cáo về tài sản cố định. Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

– Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

– Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

– Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

– Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

– Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

huong dan hach toan tai khoan 211

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá. 1. Những điều cần chú ý:  1. Tài sản cố định hữu hình Là những tài sản có hình thái …

Cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013

1 3wAIykf3 3BUweG4jlvzPA

Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định Lập bảng trích khấu hao tài sản cố định bước đầu tiên các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC”. Tham khảo: Cách hạch toán …

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

xac dinh thoi gian khau hao tai san co dinh

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh …

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

phuong phap khau hao tai san theo so du giam dan

     Sau đây là nội dung và hướng dẫn cách thực hiện phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được ban hành theo thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 như sau. 1. Nội dung của phương pháp Mức trích khấu hao tài sản cố định theo …

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

phuong phap khau hao theo khoi luong so luong san pham

1. Nội dung của phương pháp Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng – khối lượng sản phẩm như sau: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, …

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

xac dinh nguyen gia tai san co dinh huu hinh

Các xác định nguyên giá ban đầu của TSCĐ hữu hình trong một số trường hợp sau đây. 1. TSCĐ hữu hình mua sắm  a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các …

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

ghi tang nguyen gia tai san co dinh

1. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu. a. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. …

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

phuong phap khau hao tai san co dinh

1. Giá trị tài sản cố định hữu hình – Giá trị phải khấu hao tài sản cố định hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản …

Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định hữu hình là gì? Tài sản cố định vô hình là gì?

tai san co dinh la gi

1. Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất (1 chu kỳ là 12 tháng). Dựa vào tính chất, mục đích sử dụng và quản lý. Thì tài …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939