Danh mục: Lý thuyết kế toán

Trung tâm Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn; những kiến thức lý thuyết nguyên lý kế toán cơ bản một cách cụ thể nhất; giúp các bạn vững vàng hơn khi học tiếp tục phần môn học kế toán chuyên sâu.

Học tốt lý thuyết nguyên lý kế toán

Để học tốt và học sâu về chuyên ngành kế toán thì trước hết bạn cần tìm hiểu về lý thuyết nguyên lý kế toán;

– Nắm rõ được những lý thuyết cơ bản nhất của môn nguyên lý kế toán.

– Biết cách áp dụng lý thuyết kế toán vào bài tập

– Hiểu rõ nội dung về bản chất – đối tượng, tài khoản, chứng từ kế toán, sổ nhật ký chung…là gì?

Khóa học lý thuyết kế toán ngân sách xã

khoa hoc ly thuyet ke toan ngan sach

Lý thuyết kế toán ngân sách xã bao gồm những nội dung nào? – Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước cấp xã, nhằm …

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

khoa hoc ly thuyet nguyen ly ke toan doanh nghiep

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp giúp học viên có thể nắm bắt được những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp giúp học viên xử lý những vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng 1. Hướng dẫn chung về nguyên lý kế …

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học lý thuyết nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp của Kế toán Việt Hưng với giáo trình nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết. Sẽ giúp các bạn hệ thống các phương pháp vận dụng chế độ kế toán …

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

khoa hoc ly thuyet nguyen ly ke toan ngan hang

– Tổ chức công tác kế toán ngân hàng – Nghiệp vụ huy động vốn – Nghiệp vụ cho vay và đầu tư – Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt – Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng – Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ …

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

khoa hoc ly thuyet phan tich bao cao tai chinh

– Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. – Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương. + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình hình sử dụng vốn của …

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

khoa hoc ly thuyet phan tich hoat dong san xuat kinh doanh

–     – Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. –  Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh …

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...