Danh mục: Kế toán tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán tài sản cố định – Mua tài sản cố định mới, khấu hao tài sản cố định, báo giảm tài sản cố định.

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi kế toán phải làm: Hàng kỳ kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, lập báo cáo về tài sản cố định. Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

– Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

– Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

– Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

– Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

– Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Chi phí sửa chữa thuê nhà xưởng có được khấu trừ thuế không?

chi phí sửa chữa

Chi phí sửa chữa thuê nhà xưởng,văn phòng để làm trụ sở được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Vậy trong quá trình đi thuê nhà xưởng, văn phòng phát sinh chi phí sửa chữa thì kế toán kê khai, xác định chi phí và hạch toán thế nào? Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ …

Phân biệt giữa Công cụ dụng cụ & Tài sản cố định

công cụ dụng cụ và tài sản cố định

Tài sản cố định và công cụ dụng cụ là điểm mà hầu như không thể thiếu ở các doanh nghiệp. Thế nhưng, nhiều kế toán vẫn chưa biết phân biệt được 2 loại tài sản này. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu sự giống và khác nhau của Tài sản cố định …

Cách đối chiếu số liệu tài sản cố định ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa

đối chiếu số liệu tài sản cố định

Đối chiếu số liệu tài sản cố định giữa 02 phần mềm | Tài sản cố định là một khoản mục rất quan trọng và có giá trị lớn, chiếm tỷ trọng cao ở tổng tài sản chung của đơn vị HCSN. Chính vì vậy, tất cả các nghiệp vụ liên quan đến khoản mục …

7 lưu ý về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định đơn vị HCSN

khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định đơn vị HCSN | Ngày 25/4/2023, BTC ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do NN giao cho doanh nghiệp quản lý …

Hướng dẫn phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

phương pháp khấu hao tscd theo đường thẳng

Phương pháp khấu hao tscd theo đường thẳng | Là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh nằm trong nhóm 3 phương pháp trích khấu hao theo thông tư …

Cách xác định khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

khung khấu hao tài sản cố định

Khung khấu hao tài sản cố định – Doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng, năng suất khai thác TSCĐ để lựa chọn thời gian tính khấu hao phù hợp với khung khấu hao tài sản cố định Phụ lục 1 & DN phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý …

Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Sửa chữa lớn tài sản cố định

Sửa chữa lớn tài sản cố định là hoạt động mang tính chất khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo thời gian sử dụng và hiệu quả sản xuất của TSCĐ.  Ở bài trước Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương …

Phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động | Kế toán Việt Hưng

thuê tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính và thuê hoạt động là hai hình thức phổ biến của loại hình thuê tài sản; giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần …

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

cach hach toan trich khau hao tai san co dinh

1. Khấu hao tài sản cố định là gì Là việc tính toán,phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn làm cho giá trị của tài sản giảm dần theo thời gian. Giá trị được khấu hao này sẽ được tính dần vào chi phí quản lý …

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

cach hach toan thanh ly nhuong ban tai san co dinh

Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. 1. Thanh lý nhượng bán tài sản cố định là gì TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu …