Danh mục: Kế toán tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán tài sản cố định – Mua tài sản cố định mới, khấu hao tài sản cố định, báo giảm tài sản cố định.

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi kế toán phải làm: Hàng kỳ kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định, lập báo cáo về tài sản cố định. Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

– Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

– Các nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình và vô hình

– Hướng dẫn cách định khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 412

– Hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản Tài khoản 229 theo TT 133

– Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định cùng phương pháp tính hao mòn tài sản

hao-mon-tai-san-co-dinh-cung-phuong-phap-tinh-hao-mon-tai-san

Hao mòn tài sản cố định – Tài sản cố định (TSCĐ) là một nguồn lực đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất. Lợi ích kinh tế do Tài sản cố định đem lại được doanh nghiệp khai thác dần bằng cách sử dụng các tài sản đó. …

Phương pháp hạch toán kế toán thuê tài chính trong doanh nghiệp

phuong-phap-hach-toan-ke-toan-thue-tai-chinh-trong-doanh-nghiep-1

Khi lựa chọn hình thức thuê tài chính doanh nghiệp có thể thanh toán tiền thuê hàng kỳ cố định và thời gian thanh toán dài. Vì vậy, doanh nghiệp dễ dàng cân đối chi phí, linh động hơn trong việc sử dụng vốn, giảm áp lực về nguồn vốn, chủ động trong hoạt động …

Phương pháp hạch toán kế toán thuê hoạt động trong doanh nghiệp

phuong-phap-hach-toan-ke-toan-thue-hoat-dong-trong-doanh-nghiep-2

Vì những lợi ích mà thuê tài sản mang lại như: tránh được những rủi ro do sở hữu tài sản, tính linh hoạt, tính kịp thời, chi phí giao dịch thấp… Nên thuê tài sản ngày càng được các doanh nghiệp lựa chọn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Một trong …

Phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động

phan-biet-giua-thue-tai-chinh-va-thue-hoat-dong

Thuê tài chính và thuê hoạt động là hai hình thức phổ biến của loại hình thuê tài sản; giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần …

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

bang-tinh-va-phan-bo-khau-hao-tai-san-co-dinh-1

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. Bài viết sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cơ sở và cách lập bảng …

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, 133

mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-200-133

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh …

Phương pháp kế toán tài sản cố định trong đơn vị đi thuê tài chính

phuong-phap-ke-toan-tai-san-co-dinh-trong-don-vi-di-thue-tai-chinh

Kế toán tài sản cố định trong đơn vị đi thuê tài chính là nghiệp vụ gặp rất nhiều trong doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vậy kế toán TSCĐ thuê tài chính như thế nào cho đúng? Cùng trung tâm Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn các phương pháp …

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200 mới nhất

bien-ban-giao-nhan-TSCĐ

Theo thông tư 200 mới nhất, mẫu biên bản giao nhận TSCĐ với mục đích nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của …

Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài chính trong đơn vị đi thuê

Cách làm kế toán tài sản cố định thuê tài chính 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính – Nội dung:  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của …

Tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê TSCĐ

Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Hoạt động thuê tài chính là gì? Để giúp kế toán có thể phân biệt được việc tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) thuê hoạt động và thuê tài chính; Kế toán Việt Hưng xin được chia sẻ những nguyên tắc về thuê tài …