Danh mục: Kế toán tài sản cố đinh

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200 mới nhất

bien-ban-giao-nhan-TSCĐ

Biên bản giao nhận TSCĐ được lập khi nào? Là biên bản kèm theo khi DN mua TSCĐ và biên bản được lập khi bên bán đã bàn giao TSCĐ cho bên mua. Biên bản này luôn đi kèm với : Hợp đồng mua TSCĐ, hóa đơn GTGT của việc mua TS, Biên bản giao …

Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài chính trong đơn vị đi thuê

Cách làm kế toán tài sản cố định thuê tài chính 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính – Nội dung:  Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của …

Tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê TSCĐ

Nguyên tắc kế toán thuê tài chính + Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị. 1. Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính – Được ghi nhận bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc là …

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN

Các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm TSCĐ trong đơn vị HCSN Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng …

Tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN

Các tiêu chí xác định TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN hiện nay 1. Khái niệm và phân loại TSCĐ vô hình trong đơn vị HCSN Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đầu tư chi phí …

Cách hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ theo TT200 và TT133

Hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ theo TT200 và TT133 1. Khái niệm, điều kiện đánh giá, nguyên tắc quản lý, phân loại TSCĐ 1.1. Khái niệm phân loại Tài sản cố định + TSCĐ hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất  thỏa mãn các điều …

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn là câu hỏi đặt ra đối với công ty có chi nhánh. Khi có sự điều chuyển TSCĐ giữa các chi nhánh hoặc giữa Công ty và chi nhánh 1. …

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1,6 tỷ Một trong những chi phí không được trừ khi quyết toán thuế đó chính là phần khấu hao TSCĐ vượt trên 1,6 tỷ đồng. Vậy khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu mua ô tô trên 1,6 tỷ – dưới 9 chỗ ngồi thì phải …

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua tài sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và được dùng nhiều vào chu kỳ sản xuất. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC các tài sản có giá trị đơn vị …

Hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC

https://lamketoan.vn/

Phương pháp hạch toán Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 214 theo Thông tư 133/2016/BTC Trong quá trình kinh doanh sản xuất có thể nói việc hao mòn tài sản cố định là vấn đề hiển nhiên. Do đó, Kế Toán Việt Hưng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp hạch toán Hao …