Danh mục: Học phần mềm kế toán Fast

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm Misa – Fast

https://lamketoan.vn/

Học kế toán tổng hợp thực hành trên phần mềm Misa – Fast mới nhất. Hiện nay 99% các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để lập các loại sổ sách, lên báo cáo tài chính. Và đây cũng là một trong những tiêu chí để nhà tuyển dụng lựa chọn nhân sự. …

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu các phần mềm

1. Phần mềm kế toán Misa 1.1. Sao lưu dữ liệu -Cho phép sao lưu dữ liệu hiện có để phục hồi xem lại khi cần. Cách thao tác • Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán • Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách. • Chọn chức năng …

Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm Fast

 Phần mềm kế toán là công cụ hữu ích giúp cho bộ phận kế toán giảm được áp lực và thời gian trong công việc, hơn nữa số liệu đưa ra chính xác, hệ thống sổ sách phù hợp với chế độ kế toán.  Vì thế hiện nay các DN chủ yếu sử dụng phần …