Danh mục: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp: Là dạng bài tập liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước. Và tình hình sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước:

– Các dạng bài liên quan đến việc xin và ghi nhận ngân sách được cấp

– Các dạng bài về rút dự toán chi tiêu

– Các dạng bài trích lập dự toán

– Mua sắm tài sản, công cụ….

– Các khoản chi tiêu từ ngân sánh: chi lương, thưởng…

– Cuối kỳ quyết toán tình hình sử dụng ngân sách với nhà nước

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 2

Kế toán Việt Hưng chia sẻ các mẫu bài tập định khoản kế toán hành chính sự nghiệp có đính kèm file lời giải các mẫu bài tập – mong rằng các mẫu bài tập sau sẽ giúp ích cho các bạn trong việc giải quyết công việc thực tế BÀI 1: Tài liệu tại đơn vị HCSN …

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Bài 1 Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau (đơn vị 1000 đ) Số dư đầu kì một số …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939