Danh mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo TT95

huong-dan-cach-lam-thu-tuc-cat-giam-nguoi-phu-thuoc-mau-20-dk-th-tct-thong-tu-95-2016-tt-btc

Ketoanviethung.vn chia sẻ hướng dẫn cách làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT (thông tư 95/2016/TT-BTC). Vì bên cạnh việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cũng có không ít người quan tâm đến việc cắt giảm trừ gia cảnh  1. Hồ sơ đăng ký cắt giảm người phụ thuộc gồm: – Tờ khai đăng ký …

Doanh nghiệp kết chuyển lỗ trong BCTC & lập tờ khai kết chuyển mẫu 03-2A/TNDN

Phương án làm cho báo cáo tài chính doanh nghiệp “lỗ” liệu có tốt không? Khi làm báo cáo tài chính cuối năm, kế toán thường có xu hướng tăng chi phí để lợi nhuận lỗ, tránh phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo quy định của luật thuế, không có quy định …

Điều kiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong doanh nghiệp

dieu-kien-trich-khau-hao-nhanh-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep-1

Khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) là phương pháp trích khấu hao TSCĐ với mức cao để thu hồi vốn nhanh hơn khi đầu tư vào TSCĐ đó. Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Căn cứ …

Quy định chi phí tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết khi quyết toán thuế TNDN

quy-dinh-chi-phi-tai-tro-lam-nha-cho-nguoi-ngheo-nha-dai-doan-ket

Chi phí tài trợ làm nhà cho người nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp chi cho đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Sau đây Lamketoan.vn …

Quy định mới về khoản trợ cấp mất việc làm khi xác định thuế TNDN

quy-dinh-moi-ve-khoan-tro-cap-mat-viec-lam-khi-xac-dinh-thue-tndn-1

Chế độ cho người lao động luôn được bảo đảm; không chỉ khi họ còn đang làm việc tại doanh nghiệp mà ngay cả khi bị mất việc làm; do doanh nghiệp không thể sắp xếp công việc cũng được doanh nghiệp chi trả theo đúng chế độ quy định. Nhưng khi nào thì khoản …

Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

cac-khoan-chi-tai-tro-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly-khi-quyet-toan-thue-tndn

Các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục; y tế; khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà tình nghĩa… ngày càng được chú trọng và khuyến khích. Song song với việc ngày càng nhiều các doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động này; thì việc làm …

Chi phí xăng xe hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xăng xe làm thế nào để được tính vào chi phí hợp lý luôn là vấn đề mà các kế toán quan tâm. Vì thực tế không chỉ cứ có hóa đơn xăng dầu là các bạn có thể hạch toán ngay vào chi phí hợp lý. Kế toán Việt Hưng chia sẻ …

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TK 821

Cách hạch toán chi phí thuế TNDN trên tài khoản 821. Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng Quý, Quyết toán thuế TNDN cuối năm và một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến thuế TNDN hiện hành. 1. Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán chi phí thuế …

Chi tiêu H trên tờ khai quyết toán thuế TNDN có ý nghĩa gì?

Chỉ tiêu H Thể hiện 20% số thuế TNDN phải nộp có ý nghĩa được hiểu như sau: 1. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp Trường hợp này khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập tính thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 1. Phương pháp tính thuế TNDN mới nhất Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 …