Danh mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TK 821

Cách hạch toán chi phí thuế TNDN trên tài khoản 821. Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng Quý, Quyết toán thuế TNDN cuối năm và một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến thuế TNDN hiện hành. 1. Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán chí phí thuế …

Chi tiêu H trên tờ khai quyết toán thuế TNDN có ý nghĩa gì?

Chỉ tiêu H Thể hiện 20% số thuế TNDN phải nộp có ý nghĩa được hiểu như sau: 1. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp Trường hợp này khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp …

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập tính thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 1. Phương pháp tính thuế TNDN mới nhất Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 …

Chi phí lãi vay được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Khi nào thì chi phí lãi vay được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế TNDN Chi phí lãi tiền vay: là khoản lãi tiền vay cùng các chi phí khác liên quan trực tiếp đến khoản vay của doanh nghiệp Xem thêm: Cách tính thuế TNDN theo quý Theo Điểm 2.17, 2.18, …

Công ty có người lao động là người nước ngoài

Công ty có người lao động là người nước ngoài Công ty có người lao động là người nước ngoài thì chính sách thuế TNCN và thuế TNDN như thế nào? Dưới đây là câu hỏi của 1 bạn học viên tại Kế toán Việt Hưng. Liên quan đến thuế TNCN và thuế TNDN của công …

Cách nộp tờ khai mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng

Hướng dẫn cách nộp tờ khai mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng Cách nộp tờ khai mẫu 03/TNDN -Tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng như thế nào?. Là câu hỏi đặt ra của nhiều bạn vào thời điểm cuối năm. Hãy cùng Việt Hưng đi vào quy trình …

Cách tính thuế TNDN theo quý năm 2018

Cách tính thuế TNDN theo quý Một trong những nghĩa vụ phải nộp của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế đó là thuế TNDN. Từ ngày 15/11/2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN. Tuy nhiên nộp thuế thì doanh nghiệp vẫn phải trích nộp nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế. …

Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán

Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp. Là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Vậy Cách tính thuế tndn từ chuyển nhượng chứng khoán như …

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế tndn

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế tndn

Chi phí đào tạo nhân viên có được trừ khi tính thuế tndn Chào Kế toán Việt Hưng! Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Công ty tôi có cử một nhân viên nam đi đào tạo ở ngước ngoài 2 năm. Dự tính chi phí ăn ở, đi lại, học phí tầm 5 …

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

https://lamketoan.vn/

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu? Tham khảo: Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi …