Thẻ: chi phí lãi vay

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ

Làm thế nào để các khoản chi phí phát sinh được tính hết vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Hầu hết các khoản chi phí nếu không thõa mãn 1 hoặc nhiều điều kiện cùng lúc thì sẽ bị gạt ra chi phí được trừ khi tính thuế …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959