Kế toán quản trị

Th7
17

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không?. Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
19

Kế toán dành cho giám đốc

NỘI DUNG KHÓA HỌC + Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên  bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. - Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT