Danh mục: Kế toán quản trị

Danh mục kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ khái niệm cũng như các tài liệu kế toán quản trị mới nhất để các bạn có cách nhìn sâu sắc nhất về kế toán quản trị cũng như cách làm tại mỗi doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị được coi là một bộ phận kế toán mỗi doanh nghiệp có cách thức quản lý khác nhau thì bộ phận này có quy mô khác nhau.

Công việc của kế toán quản trị là cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế – tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; cho các nhà quản trị, nhà điều hành doanh nghiệp.

Mô hình kế toán quản trị hiện nay

Phân theo trình độ chuyên môn hóa

Hệ thống kế toán quản trị quản lý dựa trên nền tảng chuyên môn hóa; theo từng bộ phận sản xuất với các nghiệp vụ chính:

– Phân loại, kiểm tra, đánh giá theo từng phạm vi chuyên môn hóa

– Xác định, kiểm soát, đánh giá giá thành sản phẩm của từng quá trình sản xuất

– Dự toán ngân sách hàng năm, đánh giá trách nhiệm từng cấp bậc quản lý

– Thu thập, phân tích thông tin để xây dựng phương án kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

Phân theo quá trình hoạt động, định lượng tài chính

Hệ thống kế toán quản trị quản lý dựa trên quá trình hoạt động; cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế – tài chính; bao gồm các nghiệp vụ sau:

– Phân loại, đánh giá từng quá trình: từ hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm; hoạt động sản xuất, marketing, phân phối, dịch vụ sau bán,..

– Dự toán ngân sách của từng quá trình

– Thu thập, thiết lập thông tin phối hợp thực hiện quá trình hoạt động

– Phân tích các chỉ số tài chính của từng quá trình

Mô hình này đang được áp dụng ở một số các doanh nghiệp lớn trên thế giới như: Ford, Kodak, Wall – Mart,…

Khóa học thực hành phân tích báo cáo kế toán quản trị

kế toán quản trị

Kế toán quản trị – Đây là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng …

Khoá học làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng – Các kế toán thuế tổng hợp, kế toán nôi bộ trong doanh nghiệp sẽ tự mình làm BCTC vay vốn ngân hàng khi sếp cần. Thay vì phải đi thuê dịch vụ. Vậy tại sao mình không tham gia ngay khóa học hướng dẫn lập …

Khoá học kế toán cho chủ doanh nghiệp

khoa hoc thuc hanh ke toan danh cho giam doc

+ Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành phân tích báo cáo …

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

khoa hoc ke toan thuc hanh lam bao cao tai chinh

Nội dung khóa học thực hành làm báo cáo tài chính Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. Vậy cách làm …

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

khoa hoc ke toan thuc hanh phan tich bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không? Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công việc vô …