Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không? Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng của một người học kế toán. Nó là một nghệ thuật đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic.

Phân tích tài chính cho doanh nghiệp là 1 trong những công việc bắt buộc, cần thiết với các nhà quản lý tại công ty. Để có thể phân tích báo cáo tài chính, họ thường vận dụng các phương pháp phân tích tài chính khoa học và có tính logic để đánh giá tài chính doanh nghiệp. Giúp cho các nhà quản lý cấp cao, chủ đầu tư nắm được thực trạng tài chính trong doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Thông qua phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể dự đoán gần chính xác những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong tương lai, từ đó có thể đưa ra những phương án giảm thiểu rủi ro, đảm bảo lợi ích cho chủ đầu tư và chủ doanh nghiệp.

Các cá nhân hay tổ chức có liên quan trực tiếp tới lợi ích đều có những mối quan tâm tới thông tin tài chính và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Họ thường là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư (cổ đông), các tổ chức tín dụng (ngân hàng, tổ chức tài chính, hoặc đơn giản chỉ là những người mua cổ phiếu của doanh nghiệp đó…). Ngoài việc kế toán phải biết lập BCTC ra thì còn nhiều kỹ năng khác cần biết để phục vụ công việc như việc phân tích sức khỏe của doanh nghiệp:

1. Đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Đây là báo cáo quan trọng của DN, nó phản ánh về tình hình tài chính tại thời điểm nhất định. Mục tiêu là sau khi phân tích các chỉ số về tài sản và nguồn vốn, học viên có thể đọc và hiểu được về sự biến động của chỉ tiêu, cơ cấu của từng chỉ tiêu, rủi ro về mất cân bằng tài chính trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, vì vậy người ta coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.Cách đọc và phân tích báo cáo tài chính như sau:

 • Liệt kê các khoản mục lớn trong tài sản – nguồn vốn
 • Tính toán tỷ trọng các khoản mục trong tổng tài sản, nguồn vốn
 • Nhận xét về sự biến động lớn về cả số tuyệt đối và số tương đối trong các khoản mục, tìm hiểu nguyên nhân
 • Đánh giá về sự mất cân đối tài chính thông qua vốn lưu động thuần

2.  Đọc hiểu báo cáo Kết quả hoạt động SXKD

Báo cáo hoạt động chủ yếu phản ánh về tình hình kinh doanh, xác định phần lợi nhuận, do đó, cần quan tâm đến quy mô của DN để xác định, nếu DN có quy mô lớn việc đọc và hiểu thì cần thực hiện chi tiết từng hoạt động đặc biệt là hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Giáo viên sẽ giúp học viên đánh giá báo cáo này theo 2 nội dung như sau:

Tách riêng doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

 • Tính tỷ trọng từng doanh thu, chi phí trong tổng doanh thu, tổng chi phí     
 • Nhận xét về chỉ tiêu đó.
 • Tính toán và so sánh sự biến động của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với năm trước hoặc kỳ trước. Nhận xét về sự biến động và tìm nguyên nhân.

3. Phân tích các chỉ số tài chính

* Căn cứ vào BCTC giáo viên phân tích cách hiểu ý nghĩa của các số liệu trên từng tài khoản cần phân tích.

Các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm:

+ Chỉ số thanh toán hiện hành

+ Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio)

+ Chỉ số tiền mặt

+ Chỉ số dòng tiền từ hoạt động (Short-term debt coverage)

+ Chỉ số vòng quay các khoản phải thu (Accounts Receivable Turnover)

+ Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

+ Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

+ Chỉ số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho

+ Chỉ số vòng quay các khoản phải trả

+ Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả

Các chỉ số hoạt động cần lưu ý:

+ Lợi nhuận bán hàng

+ Lợi nhuận đầu tư

* Căn cứ vào Báo cáo tài chính GV hướng dẫn các nội dung:

3.1. Nhóm khả năng thanh toán

+ Chỉ số thanh toán hiện hành

+ Khả năng thanh toán nhanh

+ Khả năng thanh toán tức thời

+ Khả năng thanh toán bằng tiền

+ Khả năng thanh toán lãi vay

3.2. Nhóm khả năng hoạt động

+ Vòng quay các khoản thu

+ Vòng quay hàng tồn kho

+ Chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp

+ Vòng quay phải trả

+ Số ngày phải trả bình quân

3.3. Nhóm khả năng sinh lời

+ Hiệu quả sử dụng nhóm tài sản

+ Hiệu quả sử dụng TSCĐ

+ Hiệu suất sử dụng trên vòng vốn lưu động

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp

+ Tỷ suất lợi nhuận ròng

+ Khả năng sinh lời cơ bản

…………..

-> Từ việc phân tích các chỉ số trên bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của từng chỉ tiêu. Để đưa ra kết luận về sức khỏe của doanh nghiệp bạn và giúp ban lãnh đạo có những quyết định phù hợp cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Giáo trình đào tạo

– Căn cứ vào bộ báo cáo tài chỉnh doanh nghiệp đầy đủ bao gồm:

+ Bảng cân đối tài khoản

+ Bảng cân đối kế toán

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

-> Từ bộ BCTC này Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn phân tích các chỉ số như nội dung 1.

5. Đối tượng đào tạo

– Là những nhân viên đang làm tại bộ phận cho doanh nghiệp vay vốn. Vì để cho DN vay vốn thì bạn cần hiểu rõ và phân tích được các chỉ số trên báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp.

– Là các kế toán tổng hợp đã làm được BCTC nhưng chưa hiểu sâu về các chỉ số này để lập các BCTC vay vốn ngân hàng, BCTC dự thầu.

– Là các nhà quản lý doanh nghiệp muốn hiểu sâu về doanh nghiệp mình.

6. Lợi ích sau khoá học

– Sau khóa học bạn sẽ hiểu rất rõ về việc phân tích tình hình sức khỏe của doanh nghiệp.

– Có kiến thức tổng thể, được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao về việc tư vấn cho doanh nghiệp và trở thành chuyên viên trong lĩnh vực này.

– Biết tạo ra chu kỳ đánh giá hiệu quả của từng hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện những nguyên tắc về quản lý tài chính, lợi nhuận tài chính và khả năng giải quyết rủi ro, thanh toán tài chính của doanh nghiệp.

– Có thể đảm bảo các quyết định của ban giám đốc về đầu tư và tài trợ cũng như phân phối các loại nhuận được chính xác và sát với thực trạng của doanh nghiệp.

– Lượng thông tin thu nhận được từ việc phân tích tài chính sẽ cung cấp các căn cứ cho nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra và giám sát các hoạt động quản lý trong doanh nghiệp và các thông tin phục vụ cho việc dự đoán tài chính.

7. Giáo viên dạy học

– Trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, có kinh nghiệm lập các loại BCTC cho thuế, vay ngân hàng, đấu thầu, thống kê, hiểu rõ toàn bộ các nghiệp vụ kế toán. Có kinh nghiệm phân tích sức khỏe doanh nghiệp, để hướng đến việc truyền đạt các kiến thức cho học viên một cách dễ hiểu nhất. Do đó, những kinh nghiệm được chia sẻ luôn được đúc rút từ thực tế, dựa trên quá trình làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp lớn với lượng hoá đơn, chứng từ được xử lý nhiều.

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

mai anh2
Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên Mai Anh hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

giao vien cao huyen n
Giáo viên: Cao Khánh Huyền

Giáo viên Cao Khánh Huyền hiện đang tham gia giảng dạy Kế toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự chọn: Không Có
💎 Lớp online: 5.900.000đ 

💎 Giáo viên riêng: 8.500.000đ 
💎 Lớp tập trung: Chưa có
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận