Danh mục: Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp bao gồm các dạng bài tập liên quan đến việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp bao gồm các dạng bài tập:

– Phân tích giá trị tiền tệ theo thời gian

– Phân tích các dự án đầu tư tài chính

– Phân tích các dự án mua sắm, thay thế trang thiết bị

– Phân tích đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

– Phân tích lợi nhuận và rủi ro của đầu tư tài chính

– Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

– Phân tích các khoản đầu tư dài hạn khác

Bài tập tài chính doanh nghiệp: Định giá trái phiếu

https://lamketoan.vn/

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào? Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo …

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 3

A la Luna va todo el mundo Natalia Romay dibujo 2

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 3 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế …

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 2

wpViewImagePatron

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 2 Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi …

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 1

274 Big data analysis judgment graphs pie charts tablet large 500x333

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 1 Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ  10%. Trong …