Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 2

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 2

Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi phí và thuế trong quá trình nhập khẩu  công ty chi trả, sau đó thu lại HTX. Công ty còn tồn 2.000 USD bằng TGNH, TG ghi sổ: 17.500 VND/USD. Công ty đã thực hiện:

Tham khảo:

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 1

Khóa học thực hành kế toán xuất nhập khẩu

Yêu cu: Đnh khon các nghip vkinh tế phát sinh trên công ty và HTX. Cho biết công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khu tr, kế toán hàng tn kho theo kê khai thường xuyên,  tgiá hi đoái xut theo phương pháp nhp trước xut trước.

Giải bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

1. HTX ứng trước tiền cho công ty 17.800.000đ bằng tiền mặt, quy ra 1.000USD. Công ty dùng tiền mặt mua ngoại tệ gửi trực tiếp vào NH để mở L/C nhập khẩu hàng trị giá 1.000 USD. TGGD: 17.800 VND/USD.

Công ty nhận ủy thác nhập hàng:

Nhận tiền ứng trước của Hợp Tác Xã;

Nợ TK 1111: 17.800.000 (1,000USD x 17.800)

Có TK 131 (HTX): 17.800.000

Xuất tiền mặt mua ngoại tệ gửi NH Ký quỹ mở LC: Nợ TK 144: 17.800.000

Có TK 1111: 17.800.000

Hợp tác xã:

Chi tiền mặt ứng trước cho Công ty nhận ủy thác: Nợ TK 331 (Cty): 17.800.000

Có TK 1111: 17.800.000

2. Công ty đã nhập hàng và giao thẳng cho HTX tại cảng trị giá 1.000USD, thuế GTGT khấu trừ tính 10%. Công ty đã chi TGNH để nộp thuế nhập khẩu 5%, nộp thuế GTGT 10% và chi hộ HTX 100.000đ bằng tiền mặt chi phí khác. TGGD: 17.850VND/USD

CÔNG TY NHẬN ỦY THÁC NHẬP HÀNG:

Công ty nhận hàng và giao thẳng cho HTX tại cảng:
2a. Nhận hàng:

Nợ TK 131 (HTX):   20.566.750 (1,000$ x17.800 + 892.500 + 1.874.250)

Nợ TK 635: 50.000

Có TK 331 (nước ngoài): 17.850.000 (1,000$ x 17.850)

Có TK 3333: 892.500 (1,000$ x 17.850 x 5%)

Có TK 33312: 1.874.250 [(17.850.000 + 892.500) x 10%]

2b. Chi nộp thuế bằng Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 3333: 892.500

Nợ TK 33312: 1.874.250

Có TK 112: 2.766.750

2c. Chi phí khác liên quan tới nhập khẩu:

Nợ TK 131 (HTX): 100.000

Có TK 111: 100.000

Hợp tác xã:

Nhận hàng tại cảng kèm HĐ(GTGT) của công ty nhận ủy thác phát hành và vận chuyển hàng về kho HTX:

3. HTX chở hàng nhập kho,  tiền  vận  chuyển chở hàng về 100.000đ trả bằng  tiền mặt. TGGD: 17.850 VND/USD.

Hợp tác xã:

Nhập kho hàng hóa

Nợ TK 156: 18.842.500

Nợ TK 133 : 1.874.250

Có TK 331(Cty): 20.666.750 (giá Invoice 1,000$ x 17.800 + thuế NK 892.500 + VAT 1.874.250 + phí nhập hàng 100.000) Có TK 515: 50.000

Chi phí vận chuyển hàng

Nợ TK 156: 100.000

Có TK 111:   100.000

4. Công ty nhận giấy báo Nợ Ngân hàng thanh toán cho người bán, nội dung: Giải tỏa L/C trả tiền cho người bán: 1.000USD, và phí ngân hàng 15 USD trừ vào TGNH  công ty (phí NH do HTX chịu). TGGD: 17.900 VND/USD.

Công ty nhận ủy thác nhập hàng:

4a. Thanh toán tiền hàng cho Công ty nước ngoài

Nợ TK 331 (nước ngoài): 17.850.000 (1,000$ x 17.850)

Có TK 144: 17.800.000 (1,000$ x 17.800)

Có TK 515: 50.000

4b. Phí ngân hàng:

Nợ TK 131 (HTX): 268.500 (15$ x 17,900)

Có TK 1122: 262.500 (15$ x 17.500)

Có TK 515: 6.000

Ghi đơn Có TK 007: 15USD

4. Công ty gởi các chứng từ nộp thuế, chi phí và đòi tiền hoa hồng HTX. HTX đã dùng TGNH thanh toán thuế, tiền phí ngân hàng và hoa hồng quy đổi theo tỷ giá 17.900 VND/USD.

Công ty nhận ủy thác nhập hàng:
5a. Doanh thu dịch vụ nhập khẩu ủy thác thu bằng tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 112:     393.800 (20$x 110% x 17.900)

Có TK 5113:   358.000 (20$ x17.900)

Có TK 33311:   35.800

5b. Thu lại tiền thuế, các loại phí nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 1121:          3.529.050

Có TK 131 (HTX): 3.529.050 (892.500+ 1.874.250+100.000+268.500+393.800)

Hợp tác xã:

Phí ngân hàng:

Nợ TK 642:          268.500 (15$ x 17.900)

Có TK 331 (Cty): 268.500

5a. Hoa hồng ủy thác nhập khẩu phải trả:

Nợ TK 156:           358.000 (1.000$ x 2% x17.900)

Nợ TK 133:             35.800 (358.000 x10%)

Có TK 331 (Cty):  393.800

5b. Thanh toán tiền hoa hồng nhập khẩu và các phí liên quan bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331 (Cty): 3.529.050 (892.500+ 1.874.250 + 100.000 +268.000 + 393.800)

Có TK 1121: 3.529.050

Trên đây là dạng bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – giao nhận ủy thác nhập khẩu.

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959