Danh mục: Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là việc ghi chép lại tất cả các công việc liên quan đến bán hàng, hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu hàng bán, thuế GTGT phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hóa, thành phẩm xuất bán… định kỳ làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ các nội dung liên quan tới nghiệp vụ kế toán bán hàng để học viên có thêm kiến thức về Công việc của kế toán bán hàng cần phải làm những gì, cách hạch toán chứng từ, ghi sổ sách kế toán, lập các báo cáo bán hàng liên quan.

Nội dung chuyên mục kế toán bán hàng

Tại chuyên mục này bao gồm:

– Quy định về viết hóa đơn bán hàng

– Quy trình bán hàng

– Những công việc phải làm của 1 người kế toán

– Cách hạch toán các nghiệp vụ bán hàng

-….

Kế toán hàng cho biếu tặng theo thông tư 200 mới nhất

Kế toán hàng cho biếu tặng

Lập và kê khai hóa đơn hàng biếu tặng theo thông tư 200 sao cho đúng với luật thuế. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ các trường hợp cụ thể đối với nội dung hàng mua biếu tặng này. 1. Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Đối …

Hạch toán hàng cho biếu tặng trên phần mềm misa 2017

Hạch toán hàng cho biếu tặng theo TT200

Hiểu được các nguyên tắc về kê khai đồng thời bạn cần hiểu rõ hơn cả phương pháp hạch toán hàng cho biếu tặng theo thông tư 200 trên phần mềm từ việc hạch toán và lập tờ khai thuế trong trường hợp này ra sao. Kế toán Việt Hưng xin hướng dẫn chi tiết …

Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT

Hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT Cách hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào? Khi nào phải điều chỉnh giảm doanh thu? 1. Điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT – Khi phát hiện ra trên hóa đơn đã xuất cho khách hàng có thông tin sai sót …

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng trong các doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách làm thế nào để hạch toán hàng hóa là quà được cho biếu tặng. Hóa đơn, chứng từ bắt buộc phải có là những gì? Hạch toán hàng cho biếu tặng như thế nào Hàng mua biếu tặng trong các doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các nghiệp vụ như: …

Nguyên tắc kế toán doanh thu doanh nghiệp theo TT 200

https://lamketoan.vn/

Nguyên tắc kế toán doanh thu Doanh nghiệp theo TT 200 Nguyên tắc kế toán doanh thu doanh nghiệp theo TT 200 quy định doanh thu doanh nghiệp là lợi ích kinh tế góp phần làm tăng vốn của chủ sỡ hữu doanh nghiệp ngoài trừ phần góp thêm của các cổ đông khác. Tham …

Quy trình bán hàng hóa cho doanh nghiệp

Quy trình bán hàng trong doanh nghiệp khá quan trọng. Để xây dựng được một quy trình bán hàng chuẩn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được nhịp nhàng. Và được đi vào quy trình cụ thể phù hợp với từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Một quy trình bán hàng …

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo các thông tư 133; 200 Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán như thế nào?. Việc chiết khấu thanh toán có cần xuất hóa đơn không?. Để trả lời các câu hỏi trên. Hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ cách hạch toán chiết khấu …

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel kế toán cần có Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp là một trong những vị trí quan trọng hỗ trợ rất đắc lực cho người quản lý kinh doanh và các bộ phận trong công ty. Bạn chỉ cần có hiểu biết về hóa …

Mẫu bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số: 07 – TT (QĐ48 và TT200)

Mẫu bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số: 07 – TT Mẫu bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số: 07 – TT (QĐ48 và TT200). Được quy định tại số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 cùng Thông tư 200/2014-BTC ban hàng bởi Bộ tài chính. Đây là …

Hạch toán giảm trừ doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ theo thông tư 133/2016/TT- BTC

Hạch toán giảm trừ doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ theo thông tư 133/2016/TT- BTC áp dụng từ ngày 01/01/2017. Trong quá trình hạch toán doanh thu, kế toán khó có thể tránh khỏi các nghiệp vụ làm khoản giảm trừ doanh thu. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017 việc hạch toán giảm …