Category Archives: Bảo hiểm thất nghiệp

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

Các tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 Theo quyết định 595 /QĐ- BHXH ngày 14/04/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành việc thu các loai BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động. 1. Tỷ lệ trích bảo hiểm xã …

Thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

https://lamketoan.vn/

Quy định về thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng Tuân thủ thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người lao động Tham khảo: Các mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm …

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có cần tham gia bảo hiểm không?

https://lamketoan.vn/

Giám đốc DNTN có cần tham gia bảo hiểm không? “Giám đốc DNTN có cần tham gia bảo hiểm không?”. Là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Về vấn đề này, doanh nghiệp cần xác định việc tham gia bảo hiểm. Ở đây là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm …

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Với sự thay đổi mức lương cơ sở lên 1.300.000 đồng, có một số thay đổi đối với mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cụ thể được nêu dưới đây. Tham khảo: Các mức phạt chậm đóng …

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2017

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2017 quy định một số điều về đối tượng bắt buộc tham gia, mức đóng, điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tham khảo: Cách tính mức lương trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 Quy trình hạch …

Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3385 theo TT133

https://lamketoan.vn/

Cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3385 Việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là quy định của nhà nước cho mỗi doanh nghiệp. Đối với những kế toán mới ra trường cần tìm hiểu và được sự hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản dịch vụ kế …

Cách tính mức lương trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Cách tính mức lương trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Mức lương trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được bộ lao động thông qua và áp dụng năm 2017. Hiện nay có một số bộ phận người lao động do nhiều nguyên nhân. Nên phải nghỉ việc nên việc được trợ cấp bảo hiểm thất …

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Những cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017. Được quyết định theo những quy định và quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/04/2017. Do những bảo hiểm xã hội Việt Nam về …

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017 Được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/05/2017 và thay thế quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017. 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới …

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2017

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu năm 2017 Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN như thế nào?. Ai được tham gia, hồ sơ ra sao?. Mức đóng như thế nào?. Đây là tất cả những câu hỏi luôn luôn được đặt ra khi bắt đầu tham gia bảo hiểm. 1. Đối …