Bài tập kinh tế vĩ mô

Th5
05

Bài tập kinh tế vĩ mô – có lời giải: Bài 1

Bài tập kinh tế vĩ mô – Bài 1 Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ : 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kinh tế vĩ mô
CHI TIẾT