Bài tập nguyên lý kế toán

Th11
29

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Hạch toán kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 1. Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá dùng vào hoạt động SXKD 1.1. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá nhập khẩu. Bao gồm tổng số tiền phải thanh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
28

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế có tài liệu sau: I. Số dư của 1 số tài khoản […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
26

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2

Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3 Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1 Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại X, hạch toán tồn kho theo […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
24

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa Đề bài: Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán – Kế toán bán hàng – Bài 2 Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1 Danh sách các khóa học thực hành kế toán tại Kế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th11
23

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1

Nguyên lý kế toán – Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa bài 1 Tham khảo: Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 – có lời giải Đề bài: Tại doanh nghiệp thương mại X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th8
17

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài số 3 ĐỀ BÀI Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th5
02

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 – có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 Doanh nghiệp Việt Hưng đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau: TÀI SẢN (2400) NGUỒN VỐN (2400) TK1111 TK1121 TK133 TK156 400 740 40 120 TK311 TK338 200 30 TK211 TK214 1200 (100) TK411 TK421 2100 70 Tham khảo: Nguyên lý kế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th4
25

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 1 kỳ và ứng với từng nghiệp vụ kế toán. Lamketoan.vn đã có những hướng dẫn và định khoản chi tiết. 1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th10
30

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp, sau đây lamketoan.vn giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập cơ bản liên quan – bài tập định khoản các khoản giảm trừ […]

BởiThị Hằng Cao | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT