Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 1 kỳ và ứng với từng nghiệp vụ kế toán. Lamketoan.vn đã có những hướng dẫn và định khoản chi tiết.

dao tao ke toan tong hop tai ha noi
Nguyên lý kế toán

1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua 1 bộ Điều hòa SAM SUNG (Tài sản cố định):

– Tổng giá trị chưa thuế GTGT là: 50.000.000đ, chưa thanh toán cho người bán
– Chi phí lắp đặt chạy thử bao gồm thuế GTGT 10% là: 3.300.000đ, đã thanh toán bằng tiền mặt.
Chúng ta có 2 cách định khoản như sau:
Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:
Nghiệp vụ 1:
Nợ TK 211: 50.000.000đ
Nợ TK 1332: 5.000.000đ
Có TK 331: 55.000.000đ
Nghiệp vụ 2:
Nợ TK 211 : 3.000.000đ,
Nợ TK 1332 : 300.000đ
Có TK 111 : 3.300.000đ.
Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:
– Xác định nguyên giá TSCĐ mua về: = (Giá trị tại thời điểm mua về + Các chi phí liên quan để đưa vào sử dụng (chưa tính thuế GTGT)) = 50.000.000đ + 3.000.000đ = 53.000.000đ.
Nợ TK 211 : 53.000.000đ.
Nợ TK 1332 : 5.300.000đ.
Có TK 331: 55.000.000đ
Có TK 111: 3.300.000đ.

2. Ngày 03/03/2014 Công ty xuất Tiền Mặt chi Tạm ứng cho Nhân viên Dung đi công tác, số tiền: 6.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 6.000.000đ
Có TK 111 : 6.000.000đ

3. Ngày 05/03/2014 Công ty Bảo An (Khách hàng) chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng kỳ trước số tiền: 30.000.000 đồng.

Nợ TK 112: 30.000.000đ
Có TK 131 : 30.000.000đ

4. Ngày 09/03/2014 Công ty chuyển khoản Trả Nợ cho Người bán số tiền: 70.000.000 đồng.

Nợ TK 331: 70.000.000
Có TK 112: 70.000.000

5. Ngày 15/03/2024 Công ty chuyển khoản Trả tiền Vay Ngắn hạn số tiền: 50.000.000 đồng.

Nợ TK 311: 50.000.000
Có TK 112: 50.000.000

6. Ngày 16/03/2014 Công ty rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 80.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 80.000.000
Có TK 112 : 80.000.000

7. Ngày 18/03/2014 Nhân viên Dung hoàn trả tiền Tạm Ứng nhập Quỹ Tiền mặt số tiền: 1.000.000 đồng.

Nợ TK 111: 1.000.000
Có TK 141 : 1.000.000

8. Ngày 20/03/2014 Công ty phải Nộp Thuế GTGT đầu ra bằng Tiền mặt, số tiền: 15.000.000 đồng.

Nợ TK 33311: 15.000.000
Có TK 111: 15.000.000

9. Ngày 25/03/2014 Công ty mua Hàng hóa số tiền: 165.000.000 đồng – đã bao gồm thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản để trả tiền cho Người bán hàng.

– Chi phí vận chuyển để hàng về Nhập kho là: 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT10%) đã thanh toán bằng tiền mặt.
Giải: Ta có 2 cách định khoản như sau:
Cách 1: Tách từng nghiệp vụ cụ thể:
Nghiệp vụ 1:
– Giá tính thuế = 165.000.000/(1 + 10%) = 150.000.000
Nợ TK 156: 150.000.000
Nợ TK 1331: 15.000.000
Có TK 112: 165.000.000
Nghiệp vụ 2:
Nợ TK 156: 2.000.000
Nợ TK 1331: 200.000
Có TK 111: 2.200.000
Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:
Nợ TK 156: 152.000.000
Nợ TK 1331: 15.200.000
Có TK 111: 2.200.000
Có TK 112: 165.000.000

10. Ngày 30/03/2014 Công ty chuyển khoản thanh toán tiền lương cho nhân viên tổng số tiền: 60.000.000 đồng.

Nợ TK 334 : 60.000.000
Có TK 112: 60.000.000
Lưu ý: Bài tập nguyên lý kế toán trên định khoản hạch toán theo quyết định 48.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận