Danh mục: Bài tập kế toán thuế

Bài tập kế toán thuế bao gồm các nội dung mới nhất liên quan đến: Thuế giá trị gia tăng; Thuế xuất khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp… luôn được cập nhật thường xuyên trong chuyên mục này của Kế Toán Việt Hưng

Tất cả các dạng bài tập trên đều có lời giải chi tiết. Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể hệ thống phần nào các dạng bài tập liên quan tới thuế trong doanh nghiệp

Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Có lời giải

bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Cùng Kế toán Việt …

Bài tập kế toán thuế tổng hợp – Có lời giải (Phần 2) | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán thuế tổng hợp có lời giải

Bài tập kế toán thuế tổng hợp 2 – Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính …

Bài tập kế toán thuế tổng hợp – Có lời giải (Phần 1) | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán thuế tổng hợp

Bài tập kế toán thuế tổng hợp – Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất …

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết

https://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán thuế – bài 1 – có lời giải chi tiết Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 Khóa học thực hành kê khai báo cáo thuế Đề bài: Một đơn vị kinh doanh thực phẩm …