Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Th12
04

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích tình […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
02

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ Tham khảo: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp Các khóa học tại Kế toán Việt Hưng Cho một số chỉ tiêu trên […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
22

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Dạng bài tập 4: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Tham khảo: Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
16

Cách đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cách đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp luôn quan tâm. Nó thể hiện khả năng sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Vậy cách đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
14

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá hiệu quả hoạt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
06

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp Khả năng thanh toán của doanh nghiệp nói lên tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Bài tập này sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn. Tham khảo: […]

CHI TIẾT
Th10
19

Phương pháp đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Dạng bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng thanh toán của Công ty Tham khảo: Cách khóa học tại Kế toán Việt Hưng Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
17

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời […]

CHI TIẾT
Th10
16

Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Dạng bài tập 1: đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
04

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 – nguồn vốn – có lời giải chi tiết

Bài tập phân tích báo cáo tài chính – bài 2 Cho một số chỉ tiêu tổng quát về nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của một Công ty cổ phần năm N như sau (ĐVT: Triệu đồng) NGUỒN VỐN Cuối năm Đầu năm A.Nợ phải trả 22.800 16.800 B.Vốn chủ sở hữu […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Trang 1 của 212