Danh mục: Giáo trình kế toán online

Kế Toán Việt Hưng đã biên soạn được rất nhiều loại giáo trình kế toán online từ cơ bản tới chuyên sâu theo từng ngành nghề kinh doanh.

Mục đích xây dựng giáo trình kế toán online tại Việt Hưng

Trung tâm kế toán Việt Hưng cung cấp bộ giáo trình kế toán dành online cho các bạn tham gia khóa học kế toán từ cơ bản tới chuyên sâu. Phù hợp với các đối tượng là người chưa biết gì đến người đi làm muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Để học và làm tốt nghiệp vụ kế toán; người đọc cần nắm vững những nguyên tắc kế toán cơ bản và cần phải nhớ; cũng như hiểu bản chất về hệ thống các loại tài khoản; các nghiệp vụ kế toán; quy trình ghi sổ sách; hạch toán mới có thể làm được công việc kế toán.

Nội dung giáo trình kế toán online tại Kế toán Việt Hưng bao gồm:

– Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

– Giáo trình kế toán doanh nghiệp

– Giáo trình kê khai thuế

– Giáo trình kế toán dành cho sinh viên

– Giáo trình kế toán dành cho người mới bắt đầu

– Giáo trình kế toán gia công

– Giáo trình kế toán quản trị

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp có 4 loại hình chính. Chúng tôi đã biên soạn đầy đủ giáo trình cho tất cả các loại hình đơn vị HCSN này. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy với đội ngủ giáo viên là những người đang đi làm thực tế tại các đơn vị …

Giáo trình kế toán doanh nghiệp

Kế Toán Việt Hưng đã biên soạn được rất nhiều giáo trình kế toán doanh nghiệp chuyên sâu theo từng ngành nghề kinh doanh Giáo trình kế toán doanh nghiệp tại Kế Toán Việt Hưng gồm có: Giáo trình kế toán xây dựng Giáo trình kế toán sản xuất Giáo trình kế toán vận tải …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959