Danh mục: Kế toán kho

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý hàng tồn kho

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý hàng tồn kho Thực tế về kho có rất nhiều vấn đề. Các trường hợp xảy ra về kho khi hạch toán như sau Hàng trong kho nội bộ thì còn nhưng trên sổ sách lại hết Hàng trên sổ sách thì còn mà trong kho nội bộ lại …

Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

https://lamketoan.vn/

Phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ nội bộ của Doanh nghiệp. Thường đi kèm với Lệnh điều động và được sử dụng trong các trường hợp: Xuất hàng hóa để tham gia các hội trợ, triển lãm. Xuất hàng hóa …

Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho là gì?. Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho?. Phương pháp kế toán hàng tồn kho như thế nào là hiệu quả? Tham khảo: Thủ tục thanh lý hàng tồn kho 1. Nguyên tắc kế toán ghi nhận hàng tồn kho Thông tư …

Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133

Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 Cách hạch toán Nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 133 là một trong những phương pháp quen thuộc và thông dụng nhất trong bất cứ quá trình xử lý số liệu, hạch toán của công ty, doanh nghiệp nào. Tham khảo: Chứng từ …

Hạch toán Mua hàng Tài khoản 611 theo Thông tư 133

Hạch toán Mua hàng Tài khoản 611 Nhằm mang đến cho bạn đọc những hiểu biết tổng quát và chính xác nhất về cách hạch toán Mua hàng Tài khoản 611 theo Thông tư 133, chúng tôi xin chia sẻ một vài kiến thức nổi bật sau đây Mua hàng là một nghiệp vụ phổ …

Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133

Hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 Nguyên tắc hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133 như thế nào chính xác nhất? Như bạn biết đấy, giá vốn là một tài khoản cực kì quan trọng. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh …

Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp

Quản lý hàng tồn kho như thế nào? Trên những diển đàn kế toán hiện nay đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh hàng tồn kho. Vấn đề nhức nhối được đặt ra là làm sao có thể quản lý tốt những dạng hàng tồn kho này. Ngay sau đây, Kế toán Việt Hưng …

Thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Cứ vào mỗi dịp cuối năm, các doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê hàng hoá. Trong khi kiểm kê, hàng hoá sẽ được đánh giá về cả chất lượng và giá trị thuần có thể thu hồi được. Nếu hàng hoá kém chất lượng, doanh nghiệp phải lập thủ tục thanh lý hàng tồn …

Nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho

Nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho Hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp. (Nếu doanh nghiệp thực hiện phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên). Hoặc được dùng …

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

1. Khái niệm chung Hàng tồn kho là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, việc xác định phương pháp tính giá xuất kho sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính nên phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho phải cung cấp được  những con số thực tế và chính xác. Việc …