Thẻ: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết dưới đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết cách trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được căn cứ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.  1. Khái niệm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi …