Bài tập kế toán ngân hàng

Th5
18

Bài tập kế toán ngân hàng – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán ngân hàng – Bài 1 Đề bài tập kế toán ngân hàng – tiền gửi tiết kiệm Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán ngân hàng
CHI TIẾT