Danh mục: Bài tập kế toán ngân hàng

Bài tập kế toán ngân hàng

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết bao gồm các bài tập, tình huống về các nghiệp vụ kế toán tại ngân hàng đã có lời giải chi tiết. Luôn luôn được Kế toán Việt Hưng cập nhật tại chuyên mục: Bài tập kế toán ngân hàng

– Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt

– Nghiệp vụ đầu tư kinh doanh chứng khoán

– Nghiệp vụ tín dụng

– Nghiệp vụ liên doanh và đầu tư dài hạn

– Nghiệp vụ TSCĐ, CCDC

– Nghiệp vụ huy động vốn

– Nghiệp vụ ngoại tệ

– Dịch vụ thanh khoản

Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng có lời giải

trắc nghiệm kế toán ngân hàng

Bạn sắp thi vào vị trí kế toán ngân hàng và mong muốn luyện tập với nhiều bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng để bổ sung kiến thức và kỹ năng làm bài. Bài viết dưới đây kế toán Việt Hưng chia sẻ những dạng bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng …

Bài tập kế toán ngân hàng – có lời giải: Bài 1

dichvucuahdbank giaoducnetvn

Bài tập kế toán ngân hàng – Bài 1 Đề bài tập kế toán ngân hàng – tiền gửi tiết kiệm Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong …