Danh mục: Kế toán công nợ

Danh mục kế toán công nợ tại Kế toán Việt Hưng sẽ mô tả chi tiết công việc của kế toán công nợ: Công nợ phải thu, công nợ phải trả. Đối chiếu công nợ, quyết toán công nợ và lập các báo cáo công nợ liên quan.

Kế toán công nợ

Công nợ là một mảng nhỏ trong công việc của kế toán tổng hợp. Với nhiệm vụ theo dõi các khoản phải thu, phải trả giữa công ty và các đối tượng khách hàng, nhà cung cấp.

Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn về:

– Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả

– Nguyên tắc kế toán Nợ phải thu, các khoản phải

– Kế toán phải thu nội bộ

– Công việc của nhân viên kế toán công nợ

– Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

Thực hiện bút toán đối trừ công nợ trên phần mềm MISA

THỰC HIỆN BÚT TOÁN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ TRÊN PHẦN MỀM MISA Đối trừ công nợ là việc đối tác của công ty bạn vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. Do đó thay vì công ty thanh toán tiền qua ngân hàng để thực hiện việc thanh toán cho nhà cung cấp. Thì …

Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả

https://lamketoan.vn/

Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả Khi hạch toán các loại tài khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Theo những quy định tại điều 50 Thông tư số 200/2014/TT-BTC nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả. Bao gồm một số nguyên tắc chủ yếu sau buộc các kế …

Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán

Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán gồm những gì?. Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán chiết khấu thanh toán là như thế nào?. Đó là những vấn đề vô cùng quan trọng, và cần thiết nhất là …

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo các thông tư 133; 200 Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán như thế nào?. Việc chiết khấu thanh toán có cần xuất hóa đơn không?. Để trả lời các câu hỏi trên. Hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ cách hạch toán chiết khấu …

Nguyên tắc kế toán Nợ phải thu, các khoản phải thu theo TT 133

Nguyên tắc kế toán Nợ phải thu, các khoản phải thu Thông tư 133/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/8/2016 đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 quy định các điều hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các thay đổi về nguyên tắc kế toán. Bài viết …

Cách hạch toán vay và nợ thuê tài chính tài khoản 341 theo TT 133

CÁCH HẠCH TOÁN VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH TÀI KHOẢN 341 THEO TT 133 Thông tư số 133 năm 2016 đã thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Vậy cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính Tài khoản 341 theo TT 133 là gì. Vay thuê tài chỉnh là một nghiệp …

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi

1. Khái niệm dự phòng phải thu khó đòi Trong quan hệ thanh toán hoặc mua bán vật tư hàng hóa, doanh nghiệp có những khoản nợ phải thu nhưng chủ nợ không có khả năng thanh toán.  Các khoản nợ không thu được đó gọi là nợ khó đòi và được xác định là …

Kế toán phải thu nội bộ

1. Khái niệm  Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Cấp trên là Tổng Công ty, công ty phải là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh độc lập, không phải là cơ quan quản lý. …

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu TT

Sau khi tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ sản xuất sản phẩm. 1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ: – Sản phẩm dở …

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

cong-viec-cua-nhan-vien-ke-toan-cong-no-1

Kế toán công nợ cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc về công việc của nhân viên kế toán công nợ trong các công ty Công việc của nhân viên kế toán công nợ gồm: Thực hiện các công việc của 1 nhân viên kế toán tổng hợp 1. …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939