Tag Archives: Kế toán công nợ

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc về công việc của nhân viên kế toán công nợ trong các công ty Công việc của nhân viên kế toán công nợ gồm: 1. Lập chứng từ ban đầu,để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi …

Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

Đối với cơ quan thuế thuế, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ là biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để kiểm tra quá trình thanh toán (nhất là thanh toán qua ngân hàng ) có thực hiện đúng quy định hay không. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản …

Công việc của kế toán công nợ là gì

Công việc của kế toán công nợ là gì Công nợ là một mảng nhỏ trong công việc của kế toán tổng hợp. Với những công ty có mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, thì kế toán tổng hợp kiêm luôn cả việc theo dõi công nợ, tuy nhiên với những doanh nghiệp có …