Công việc của nhân viên kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc về công việc của nhân viên kế toán công nợ trong các công ty

cong-viec-cua-nhan-vien-ke-toan-cong-no

Công việc của nhân viên kế toán công nợ gồm:

Thực hiện các công việc của 1 nhân viên kế toán tổng hợp

1. Lập chứng từ ban đầu, để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền theo đúng quy định và đảm bảo kịp thời chính xác.

2. Định khoản, phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Chuyển giao các chứng từ ban đầu cho bộ phận liên quan

3. Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ công ty

4. Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Cty.

5. Lập tờ khai hàng hoá mua vào thuế GTGT theo biểu mẫu quy đinh

6. Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng theo yêu cầu

7. Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian. Lưu trữ, bảo quản.

8. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

9. Lập hợp đồng huy động vốn.

10. Báo số dư huy động vốn theo định kỳ (hàng tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

11. Tính lãi vay huy động vốn theo từng quý, từng đối tượng và thông báo điều chỉnh lãi suất huy động vốn khi có phát sinh.

12. Nhận chứng từ cơ sở chuyển (bản sao hóa đơn ,phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,…) để thanh toán.

Thanh toán công nợ

Xem thêm: Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

13. Hàng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ, công nợ khách hàng.

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

14. Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

15. Tính toán số công nợ phát sinh hàng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hàng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 ( có cập nhật tình hình phát sinh tăng, giảm trong kỳ ).

16. Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm) theo yêu cầu BGĐ, KTT, TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)

17. Lập hóa đơn theo yêu cầu cơ sở căn cứ vào hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký.

18. Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận) .

19. Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn.

20. Lập, theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa, thanh huỷ hóa đơn kịp thời .

21. Giao hóa đơn chưa sử dụng cho các cơ sở do Công ty quy định tự lập hóa đơn giao khách hàng, kiểm tra hóa đơn cơ sở trả lại, lập phiếu theo dõi.

Nhập, xuất, lưu trữ các hóa đơn chứng từ

22. Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế trong kỳ (theo mẫu)

23. Nhập dữ liệu xuất hóa đơn vào máy hàng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu) theo từng đơn vị cơ sở .

24. Sắp xếp lưu trữ hóa đơn (TGGT, VCN đã sử dụng theo thời gian, thứ tự số quyển, thứ tự số hóa đơn).

25. Nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu kế toán căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các kế toán công trình cung cấp.

26. Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống kê

27. Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng không nằm trong các công trình do kế toán công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.

28. Khai báo thuế, quyết toán thuế với Cơ quan thuế theo luật định.

29. Theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình thay đổi chính sách về thuế.

30. Chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với Cục Thuế, Sở, Ban ngành liên quan.

31. Thực hiện chức năng của kiểm soát viên nội bộ: kiểm tra độ tin cậy, tính trung thực, khách quan và chính xác của các khoản chi phí, các báo cáo tài chính, các công trình, dự án…

cong-viec-cua-nhan-vien-ke-toan-cong-no-1

Phụ trách phần hành kế toán Công trình Công nợ Công trình

33. Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng, KTCS để hoàn thành nghiệp vụ thu, chi cũng là công việc của nhân viên kế toán công nợ

34. Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.

35. Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả

36. Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .

37. Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng

38. Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp.

39. Đề xuất khi có điều chỉnh, sửa đổi, thanh huỷ hóa đơn.

40. Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ công việc của nhân viên kế toán công nợ, chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, công việc của nhân viên kế toán công nợ là phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kế toán chi tiết khác để tổng hợp kế toán một cách có hiệu quả nhất.

Xem thêm: Bán hàng và công việc của kế toán bán hàng

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939