Bài tập kế toán tài chính

Th10
18

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí 1 cách chính xác. Bài viết Kế toán Việt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
17

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời […]

CHI TIẾT
Th10
15

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 – Có lời giải chi tiết Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệm. Vậy làm thế nào để biết được số thuế phải nộp là đủ, hợp lý. Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
13

Đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

Dạng bài tập 2: đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
12

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến tài sản: Bài 4 – […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
11

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định để […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
10

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định – Kế toán xây dựng tài sản cố định: Là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi… Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
09

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tài sản cố định – bài 1 – có lời giải chi tiết Tài sản cố định là tài sản giá trị lớn và không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
09

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu – bài 2

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu – bài 2 – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài tập 2 trong phần: Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
08

Bài tập kế toán tài chính 1 – Bài 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán tiền và các khoản phải thu Kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Tại đây Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn bài […]

CHI TIẾT
Trang 1 của 212