Đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

Dạng bài tập 2: đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

Làm sao để đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của Công ty

Chỉ tiêuCông thức tínhĐầu nămCuối nămCuối năm so với đầu năm
Chênh lệchTỷ lệ (%)
(1)-lần(2)-lần(3)=(2)-(1)(4)=(3)/(1)
1.Hệ số tài trợVCSH

Tổng NV

2.Hệ số tự tài trợ TSDHVCSH

TSDH

3.Hệ số tự tài trợ TSCĐVCSH

TSCĐ

BƯỚC 2: Đi vào đánh giá từng hệ số: hệ số tài trợ, Hệ số tự tài trợ TSDH, Hệ số tự tài trợ TSCĐ

*) Hệ số tài trợ:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số tài trợ tăng (giảm)…..(lần), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%

→ Chứng tỏ trong tổng nguồn vốn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu tăng (giảm) đi

→ Hoặc: Khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp tăng

     Hoặc: Khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp giảm

*) Hệ số tự tài trợ TDH:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số tự tài trợ TSDH tăng (giảm)…..(lần), tương ứng tốc độ tăng (giảm)…..%

Các trường hợp xảy ra:

– Hệ số này>=1:

VCSH của doanh nghiệp có đủ và thừa để trang trải TSDH. Trường hợp này, mặc dù mức độ độc lập tài chính không cao, nhưng doanh nghiệp sẽ ít gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ và do vậy an ninh tài chính vẫn đảm bảo cho doanh nghiệp tiền hành hoạt động bình thường để phát triển và vượt qua khó khăn.

– Hệ số này lớn hơn 1 rất nhiều:

VCSH của doanh nghiệp có thừa khả năng tài trợ TSDH. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tự đảm bảo về mặt tài chính, góp phần bảo đảm an ninh tài chính để vượt qua khó khăn trước mắt

– Hệ số này < 1:

VCSH của doanh nghiệp không đủ khả năng tài trợ TSDH, doanh nghiệp buộc phải sử dụng các nguồn vốn khác (kể cả vốn chiếm dụng dài hạn) để tài trợ, nên khi các khoản nợ đáo hạn, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong thanh toán

*) Hệ số tự tài trợ TSCĐ:

Cuối năm so với đầu năm, hệ số tự tài trợ TSCĐ tăng (giảm)….. (lần), tương ứng với tốc độ tăng (giảm)…..%

– Hệ số này >=1:

VCSH của doanh nghiệp có đủ và thừa khả năng để trang trải TSCĐ. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư, các chủ nợ có thể ra các quyết định quản lý liên quan tới doanh nghiệp cho dù rủi ro có thể cao nhưng doanh nghiệp vẫn có khả năng thoát khỏi những khó khăn tài chính tạm thời, trước mắt.

– Hệ số này < 1:

VCSH của doanh nghiệp không đủ khả năng tài trợ TSCĐ. Mọi quyết định về đầu tư hay mua bán liên quan tới doanh nghiệp (quyết định trở thành chủ sở hữu, trở thành chủ nợ, trở thành con nợ) phải lập tức hủy bỏ nếu không muốn sa lầy hay phá sản.

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939