Các hình thức học kế toán

Th3
14

Học kế toán online: Tự chọn – Kế Toán Việt Hưng

Cách học kế toán online Tự Chọn giáo viên và nội dung học 1. Đăng ký học và nộp học phí Click để đăng ký học Click để nộp học phí (Mỗi lần nộp học phí tối thiểu là 05 buổi/lần) Sau khi nộp học phí. Ngay lập tức trung tâm sẽ tạo 01 tài [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT
Th11
05

Học kế toán online: Tự học – Kế Toán Việt Hưng

Tự học kế toán online với giáo trình kế toán chuyên nghiệp Tất cả csác giáo trình kế toán của Kế Toán Việt Hưng đều được biên soạn chuyên sâu theo từng ngành nghề và có đủ hóa đơn, chứng từ, video hướng dẫn chi tiết, bài kiểm tra tự động … 1. Tự học […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT
Th11
04

Học kế toán online: Giáo viên riêng – Kế Toán Việt Hưng

Giáo viên riêng dạy kế toán Online 1. Giáo viên riêng Online là gì? Giáo viên riêng là hình thức dạy kế toán Online với 01 giáo viên kèm 01 học viên theo kiểu cầm tay chỉ việc. 2. Cách học kế toán Online với hình thức giáo viên riêng Để học kế toán online […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT
Th11
03

Học kế toán online: Giáo trình riêng – Kế Toán Việt Hưng

Học kế toán online với giáo trình riêng và giáo viên hướng dẫn trực tiếp 1. Khái niệm giáo trình riêng Giáo trình riêng là hình thức dạy kế toán 01 giáo viên kèm 01 học viên theo kiểu cầm tay chỉ việc trực tiếp trên hóa đơn, chứng từ của học viên. 2. Cách học […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT
Th11
02

Học kế toán online: Lớp online – Kế Toán Việt Hưng

Lớp học kế toán Online có giáo viên hướng dẫn trực tiếp Hình thức lớp học kế toán online: Mỗi giáo viên hướng dẫn tối đa cho 05 học viên thực hành trên giáo trình của Lamketoan.vn Để tham gia khóa học với hình thức Lớp trực tuyến kế toán có giáo viên hướng dẫn. […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT
Th11
01

Học kế toán tập trung: Lớp tập trung – Kế Toán Việt Hưng

Lớp học kế toán tập trung tại Kế Toán Việt Hưng 1. Khái niệm lớp học kế toán tập trung Lớp học kế toán tập trung (học trực tiếp) là hình thức học mà mỗi giáo viên sẽ hướng dẫn trực tiếp cho nhiều học viên tại phòng học của Lamketoan.vn giống như các bạn đi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Các hình thức học kế toán
CHI TIẾT