Danh mục: Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp là kinh nghiệm được các giáo viên bên trung tâm Kế toán Việt Hưng tổng hợp và chia sẻ với các bạn qua các bài viết. Để phần nào giúp các bạn tự tổng hợp cho mình những vấn đề cần lưu ý, những kinh nghiệm xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình làm việc bao gồm

– Kinh nghiệm làm BCTC dự thầu và BCTC vay vốn ngân hàng

Chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính

– Kinh nghiệm về cách hạch toán các trường hợp phát sinh trong doanh nghiệp

Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty tư vấn thiết kế

Hạch toán đối với công ty tư vấn thiết kế  Xem thêm: Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty lắp ráp 1. Các tình huống thường xuyên xảy ra tại công ty tư vấn, thiết kế – Em vừa vào làm công ty về thiết kế tư vấn mà chưa biết thiết lập …

Hướng dẫn cách làm kế toán thuế trong các doanh nghiệp

Kế toán thuế giữ một vai trò không thể thiếu trong doanh nghiệp. Công việc của kế toán thuế đòi hỏi người làm kế toán phải có những kiến thức tổng hợp về kế toán. Phải nắm chắc và vận dụng được luật kế toán và luật thuế vào tình hình thực tế của doanh …

Phương pháp kế toán vật liệu, dụng cụ trong đơn vị HCSN theo thông tư 107

Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ trong đơn vị HCSN Phục vụ cho hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ kế toán phải mở sổ danh điểm vật tư trong đó quy định cho mỗi thứ vật tư một danh điểm. Căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kế toán …

Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập

Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập 1.  Các doanh nghiệp đơn vị được kiểm toán Căn cứ vào điều 15 của nghị định 17/2012/NĐ- CP 1.1. Các doanh nghiệp trước khi nộp BCTC yêu cầu phải có báo cáo kiểm toán độc lập bao gồm: +  Doanh nghiệp có vốn đầu tư …

Kinh nghiệm hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

Kinh nghiệm hạch toán kế toán hàng nhập khẩu 1. Tài khoản sử dụng  + TK 1561: Giá mua hàng hoá + TK 1562: Chi phí thu mua hàng hóa + Các tài khoản liên quan TK1331: Thuế GTGT của hàng hoá mua vào. TK 111: Tiền mặt. TK 1121: Tiền gửi ngân hàng bằng …

Cách hạch toán kế toán công ty bất động sản

Hướng dẫn cách hạch toán kế toán công ty bất động sản Cách hạch toán kế toán công ty bất động sản không đơn giản như các kế toán loại hình doanh nghiệp khác, nó cần nhiều kỹ năng khác vì bất động sản có nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Kế toán Việt …

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần trong Bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không như Bảng cân đối kế toán, BCKQKD. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được làm trên hỗ trợ kê khai thuế. Thì …

Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế

Cách nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế như thế nào? Hãy cùng Việt Hưng đi vào quy trình để nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế qua bài viết dưới đây. Xem thêm: Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK 1. …

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK Báo cáo tài chính của doanh nghiệp áp dụng theo 2 thông tư sau Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC Đối với các doanh nghiệp lớn – Áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC Bộ …

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế của công ty xây dựng

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế của công ty xây dựng Đối với kế toán thuế tổng hợp ngoài việc biết hạch toán, cân đối chi phí, lập báo cáo tài chính Thì việc sắp xếp hồ sơ kế toán trong công ty xây dựng là một công việc không thể …