Category Archives: Kế toán tổng hợp

Cách lập bảng phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước trên Excel

Chi phí trả trước thường là các chi phí: Công cụ dụng cụ, chi phí tiền thuê nhà, chi phí thuê xe…. Lập bảng phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước cần biết những gì Chi phí trả trước là toàn bộ chi phí phát sinh trong 1 kỳ nhưng phải phân bổ …

Cách hạch toán chứng từ trên phần mềm kế toán Imas

Hướng dẫn cách cập nhật chứng từ trên phần mềm kế toán IMAS 1. Cách vào chứng từ kế toán – Vào Kế toán/Cập nhật chứng từ kế toán xuất hiện màn hình cập nhật như sau: 2. Giải thích cấu trúc của màn hình cập nhật chứng từ kế toán     STT     …

Phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ 1. Đối tượng doanh nghiệp áp dụng tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ – Các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều sản phẩm, các sản phẩm có quy cách khác nhau, đơn giá khác nhau nhưng lại sử dụng chung 1 …

Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty lắp ráp

Quy trình và phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty lắp ráp Các công ty lắp ráp như: Công ty lắp ráp máy móc, lắp ráp các hệ thống máy trong siêu thị, trong nông nghiệp. 1. Ví dụ về công ty lắp ráp Công ty A mua các linh kiện máy …

Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty tư vấn thiết kế

Hạch toán đối với công ty tư vấn thiết kế  Xem thêm: Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty lắp ráp 1. Các tình huống thường xuyên xảy ra tại công ty tư vấn, thiết kế – Em vừa vào làm công ty về thiết kế tư vấn mà chưa biết thiết lập …

Kế toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương năm 2018

Kế toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại doanh nghiệp 1. Khái niệm Thuế TNCN là loại thuế trực thu, đánh vào một số khoản thu nhập thực nhận của các cá nhân theo từng lần, từng tháng hoặc từng năm. Thuế TNCN nhằm thực hiện điều tiết thu nhập …

Hướng dẫn cách làm kế toán thuế trong các doanh nghiệp

Hướng dẫn cách làm kế toán thuế Kế toán thuế giữ một vai trò không thể thiếu trong doanh nghiệp. Công việc của kế toán thuế đòi hỏi người làm kế toán phải có những kiến thức tổng hợp về kế toán. Phải nắm chắc và vận dụng được luật kế toán và luật thuế …

Lao động nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không

Trường hợp lao động nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không? Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13 ngày 20/11/2014 1. Lao động nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện Theo Điều 31 …

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 của doanh nghiệp Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 được lập căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 1. Khái niệm thang bảng lương là gì? Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được …

Các nghiệp vụ kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN

Các nghiệp vụ kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN 1 Kế toán chi phí đầu tư XDCB a) Khi nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt,… hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao Căn cứ vào hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá …