Kế toán tổng hợp

Th4
17

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng trong các doanh nghiệp

Cách hạch toán hàng cho biếu tặng trong các doanh nghiệp Hàng mua biếu tặng trong các doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các nghiệp vụ như: Mua quà tặng nhân viên, mua quà tặng khách hàng. Ví dụ như cuối năm công ty mua lịch để tặng nhân viên,mua bia rượu bánh kẹo làm […]

CHI TIẾT
Th4
14

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý hàng tồn kho

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý hàng tồn kho Thực tế về kho có rất nhiều vấn đề. Các trường hợp xảy ra về kho khi hạch toán như sau Hàng trong kho nội bộ thì còn nhưng trên sổ sách lại hết Hàng trên sổ sách thì còn mà trong kho nội bộ lại […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th4
12

Mức lương tối thiểu vùng 2018 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng 2018 mới nhất Kế toán Việt Hưng xin được nói qua về mức lương tối thiểu vùng 2018 1. Lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương
CHI TIẾT
Th4
11

Hướng dẫn cách hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị HCSN theo Thông tư 107

Hướng dẫn cách hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị HCSN theo Thông tư 107 Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư 107/2017/TT – BTC hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Thông tư hướng dẫn Chế độ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán HCSN
CHI TIẾT
Th4
09

Hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục – trường học theo TT 107

Hướng dẫn hạch toán hoạt động thu học phí phát sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư 107/2017/TT – BTC. Hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và được áp dụng từ […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
04

Chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính

Hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính 1. Bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm – Báo cáo tài chính – Thuyết minh báo cáo tài chính – Quyết toán thuế TNDN – Quyết toán thuế TNCN 2. Để lập được báo cáo tài chính đủ 4 mục trên bạn cần […]

CHI TIẾT
Th4
02

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

<center>xử phat vi phạm hợp đồng kinh tế<center> Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế mới nhất Nếu trong kỳ kinh doanh, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi hoặc khoản thu từ khoản vi phạm hợp đồng kinh tế, kế toán sẽ xử lý khoản tiền phạt này như thế [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th3
29

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn là câu hỏi đặt ra đối với công ty có chi nhánh. Khi có sự điều chuyển TSCĐ giữa các chi nhánh hoặc giữa Công ty và chi nhánh Điều chuyển [...]
CHI TIẾT
Th3
18

Mức phạt không ký hợp đồng lao động

Mức phạt không ký hợp đồng lao động Việc không ký kết các hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho người la động là doanh nghiệp đúng hay sai?. Nếu sai thì sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi đã làm nhân viên chính thức trong doanh nghiệp hơn 1 năm nay. Nhưng công […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương
CHI TIẾT
Th3
17

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm những điều kiện gì?. Những người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những ai?. Bài viết này Kế toán Việt Hưng xin giải đáp những vướng mắc của các bạn. 1. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương
CHI TIẾT
Trang 1 của 32123456102030Cuối »