Thẻ: Thông tư 200

Bảng tài khoản kế toán theo Thông Tư 200 /2014/TT-BTC mới nhất

bảng tài khoản kế toán theo thông tư 200

Bảng tài khoản kế toán Thông Tư 200 | Ngày 22/12/2014, Bộ trưởng Bộ tài chính ký ban hành Thông tư 200/2014/TT/BTC (thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán Doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất) có hiệu lực bắt …

Mẫu sổ cái theo thông tư 200 và cách lập mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

mau-so-cai-theo-thong-tu-200-va-cach-lap-mau-so-cai

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh …

Điểm mới về thông tư 200 /2014/TT-BTC

diem moi ve thong tu 200 2014 tt btc

Thông tư 200/2014/TT-BTC được ký ban hành vào ngày 22/12/2014 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán theo QĐ 15 giúp cho quá trình quản lý Doanh nghiệp thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đầu tư kinh doanh và hội …

Thông tư 200/2014/TT-BTC những thay đổi đáng chú ý

thong tu 200 2014 tt btc nhung thay doi dang luu y

Bộ tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Một số điểm khác biệt của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 như sau: 1. Thay đổi về tài khoản kế toán Với thông tư 200 này lược …

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, 133

mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-200-133

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh …

Cách lập Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133

cach-lap-mau-so-quy-tien-mat-theo-thong-tu-200-va-thong-tu-133

Sổ quỹ tiền mặt một trong những báo cáo cần thiết khi in sổ sách để phục vụ cho cơ quan thuế khi quyết toán. Vậy căn cứ để lập sổ này là dựa vào những sổ nào? Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết về Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông …

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo TT 200 và 133 mới nhất

mau-giay-thanh-toan-tien-tam-ung-2

Tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập …

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 200 mới nhất 2018

mau-so-nhat-ky-mua-hang-theo-thong-tu-200-1

Nhật ký mua hàng là số thể hiện tất cả các nội dung liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, và cả mua dịch vụ liên quan. Khác với sổ chi tiết mua hàng thì đối với sổ nhật ký mua hàng thể hiện cụ thể hơn theo mẫu …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939