Điểm mới về thông tư 200 /2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC được ký ban hành vào ngày 22/12/2014 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán theo QĐ 15 giúp cho quá trình quản lý Doanh nghiệp thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế. Thông tư 200/2014/TT-BTC có những điểm mới cần chú ý như sau:

diem-moi-ve-thong-tu-200-2014-tt-btc

Điểm mới về thông tư 200 /2014/TT-BTC

– TK 111: Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào ngân hàng (không qua quỹ Tiền mặt của DN) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 mà ghi vào bên Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển.

– Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán:  Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, hình thức kế toán sổ Nhật ký chung. giúp cho Doanh nghiệp dễ dàng trong việc lựa chọn hình thức ghi sổ.

– Đăng ký sửa đổi chế độ kế toán:

+ Bổ sung TK cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2, về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của BTC trước khi thực hiện.       

+ Bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của BCTC phải được sự chấp thuận bằng văn bản của BTC trước khi thực hiện.           

Một số tài khoản thay đổi về nội dung phù hợp với nền kinh tế hiện nay.

VD như:

+ TK 121 – Chứng khoán kinh doanh. Có 3 TK cấp 2: TK 1211 – Cổ phiếu, TK 1212 – trái phiếu, TK 1218 – Chứng khoán và công cụ tài chính khác.

+ TK 128 – Đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn. Có 4 TK cấp 2: TK 12881 – Tiền gửi có kỳ hạn, TK 1282 – Trái phiếu, TK 1283 – Cho vay, TK 1288 – Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn.

+ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản.

+ TK 242 – Chi phí trả trước.

+ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính.

+ TK 343 – Trái phiếu phát hành.Gồm: TK 3431- Trái phiếu thường, TK 3432 – Trái phiếu chuyển đổi.

+ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

– Thêm 1 số tài khoản:

+ TK 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ.

+ TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.

+ TK 33382 – Các loại thuế khác.

+ TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh.

+ TK 3362 – Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá.

+ TK 3363 – Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa.

+ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

+ TK 356 – Quỹ phát triển khao học công nghệ.

+ TK 357 – Quỹ bình ổn giá.

+ TK 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp.

+ TK 5211 – Chiết khấu thương mại.

+ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại.

+TK 5213 – Giảm giá hàng bán.

– Bỏ 1 số TK như:

+ TK 342 – Nợ dài hạn.

+ TK 531 – Hàng bán bị trả lại.

+ TK 532 – Giảm giá hàng bán.

– Đối với TK 154 được hướng dẫn chi tiết 5 phương pháp vận dụng:

+ Phương pháp vận dụng TK 154 trong ngành công nghiệp.

+ Phương pháp vận dụng TK 154 trong ngành nông nghiệp.

+ Phương pháp vận dụng TK 154 trong ngành dịch vụ.

+ Phương pháp vận dụng TK 154 trong ngành xây dựng. Gồm: TK 1541 – Xây lắp, TK 1542 – Sản phẩm khác, TK 1543 – Dịch vụ, TK 1544 – Chi phí bảo hành xây lắp.

Xem thêm: Hệ thống tài khoản theo Thông Tư 200 /2014/TT-BTC

Hệ thống BCTC Doanh nghiệp bao gồm:

+ Báo cáo tài chính năm. Gồm:

Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN.

+ Báo cáo tài chính giữa niên độ: Gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B01a-DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B02a-DN.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B03a-DN.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B09a-DN.

+ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược: Gồm:

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B01b-DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B02b-DN.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B03b-DN.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B09a-DN.

– Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.

– Hệ thống mẫu sổ kế toán và các chứng từ kế toán: Không bắt buộc phải tuân thủ, Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán phù hợp với từng Doanh nghiệp.

 Lamketoan.vn chia sẻ 1 số điểm mới về Thông tư 200 /2014/TT-BTC. Để tìm hiểu chi tiết mời các bạn tải về thông tư TẠI ĐÂY.

Chúc các bạn học tốt !!!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939