Danh mục: Kế toán hành chính sự nghiệp

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng bao gồm các giáo trình kế toán HCSN chuyên sâu đến từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị. 

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành; vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước; và dùng khoản thu đó để trang trả chi phí.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN; nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: ác đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng

– Khóa học kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Khoá học kế toán bệnh viện tư nhân

Kế toán bệnh viện tư nhân là loại hình doanh nghiệp mang tính chất dịch vụ , thương mại. Trong đó chủ yếu liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm… Vậy để hiểu và phân tích sâu về cách …

Lệnh chi tiền thực chi

Lệnh chi tiền thực chi nguyên tắc kế toán trong đơn vị Kế toán Hành chính sự nghiệp  Đơn vị hành chính, sự nghiệp được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền sử dụng TK 012 “Lênh chi tiền thực chi” để phản ánh số tiền được cấp theo Lệnh chi tiền thực chi vào …

Khóa học kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

Trường học là 1 trong những đơn vị HCSN có thu. Các khoản thu trong trường học như thu phí, học phí của học viên, các khoản thu khác… Và để làm tốt quy trình kế toán trong đơn vị trường học. Bạn cần hiểu rõ quy trình làm việc. Luân chuyển chứng từ trong …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

Khóa học hành chính sự nghiệp có thu trong đơn vị bệnh viện là một trong những đơn vị khó hơn so với các đơn vị HCSN khác. Vì ngoài mặt hạch toán thì đơn vị này hồ sơ pháp lý nhiều hơn. Ngoài ra các bệnh viện lớn lại còn có liên quan đến …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Tuy nhiên để làm tốt công việc kế toán trong đơn vị này thì đòi hỏi các bạn phải có nhiều kỹ năng riêng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Kế toán Việt Hưng liên tục …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu – Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền – Chương 3:  Kế toán vật liệu – dụng cụ – Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Chương …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu tức là ngoài vốn của ngân sách nhà nước cấp, thì đơn vị còn thu thêm các khoản kinh phí khác. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Hành chính sự nghiệp dự án là các đơn vị như: Các bệnh viện lớn, các trường đại học lớn, các trung tâm nghiên cứu hay các dự án cấp tỉnh…. Đối với các đơn vị về HCSN dự án tính phức tạp của kế toán cao hơn so với các đơn vị HCSN có …