Danh mục: Kế toán hành chính sự nghiệp

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng bao gồm các giáo trình kế toán HCSN chuyên sâu đến từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị. 

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành; vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước; và dùng khoản thu đó để trang trả chi phí.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN; nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: ác đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng

– Khóa học kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Khóa học tổng hợp kế toán hành chính sự nghiệp bắt đầu từ con số 0

khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

Học kế toán hành chính sự nghiệp bắt đầu từ con số 0 – Bạn chưa biết gì về kế toán, bạn đang làm bên doanh nghiệp và do muốn thay đổi công việc chuyển công tác sang bên hành chính sự nghiệp. Vậy để chuẩn bị tốt cho công việc sắp tới. Khóa học …

Khóa học thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn

kế toán ngân sách

  Kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn có rất nhiều đặc thù riêng khác với các khóa học hành chính sự nghiệp có thu học hành khác. Nhằm mục đích hướng dẫn đúng với nội dung thực tế của đơn vị . Nhằm cung cấp cho người học những kiến …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn vị Pháp y

kế toán pháp y

Kế toán pháp y| Đối với loại hình doanh nghiệp HCSN trong đơn vị pháp y là đơn vị có thu, khác với đơn vị đơn thuần thì đơn vị này có nhiều nghiệp vụ phức tạp hơn rất nhiều, bởi ngoài vấn đề hạch toán các nghiệp vụ cơ bản thì kế toán cần …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – trường học

kế toán trường học công lập

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu trường học | Trường học là 1 trong những đơn vị HCSN có thu. Các khoản thu trong trường học như thu phí, học phí của học viên, các khoản thu khác… Và để làm tốt quy trình kế toán trong đơn vị trường học. Bạn cần hiểu …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

khoa hoc thuc hanh ke toan hcsn co thu benh vien

Khóa học hành chính sự nghiệp có thu trong đơn vị bệnh viện là một trong những đơn vị khó hơn so với các đơn vị HCSN khác. Vì ngoài mặt hạch toán thì đơn vị này hồ sơ pháp lý nhiều hơn. Ngoài ra các bệnh viện lớn lại còn có liên quan đến …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

khoa hoc thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiep don thuan

Kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Tuy nhiên để làm tốt công việc kế toán trong đơn vị này thì đòi hỏi các bạn phải có nhiều kỹ năng riêng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Kế toán …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

Kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh là công việc tổ chức thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tình hình chấp hành dự toán thu, …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

khoa hoc thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiep co thu

Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu tức là ngoài vốn của ngân sách nhà nước cấp, thì đơn vị còn thu thêm các khoản kinh phí khác. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Hành chính sự nghiệp dự án là các đơn vị như: Các bệnh viện lớn, các trường đại học lớn, các trung tâm nghiên cứu hay các dự án cấp tỉnh…. Đối với các đơn vị về HCSN dự án tính phức tạp của kế toán cao hơn so với các đơn vị HCSN có …