Danh mục: Kế toán hành chính sự nghiệp

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng bao gồm các giáo trình kế toán HCSN chuyên sâu đến từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị. 

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành; vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước; và dùng khoản thu đó để trang trả chi phí.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN; nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa.

– Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: ác đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội

Các khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Việt Hưng

– Khóa học kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

– Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Khoá học thực hành kế toán HCSN dành cho Người mới

Thực hành kế toán HCSN dành cho người mới chưa biết gì | Theo phân cấp quản lý tài chính, đơn vị HCSN được tổ chức theo hệ thống dọc tương ứng với từng cấp ngân sách nhằm phù hợp với công tác chấp hành ngân sách cấp đó. Các đơn vị HCSN trực thuộc …

Khóa học hành chính sự nghiệp dành cho người mới bắt đầu

khoá học hành chính sự nghiệp cho người mới bắt đầu

Bạn chưa biết gì về kế toán, bạn đang làm bên doanh nghiệp và do muốn thay đổi công việc chuyển công tác sang bên hành chính sự nghiệp. Vậy để chuẩn bị tốt cho công việc sắp tới. Khóa học hành chính sự nghiệp dành cho người mới bắt đầu sẽ rất bổ ịch …

Khóa học thực hành kế toán ngân sách xã phường, thị trấn

khoa-hoc-thuc-hanh-ke-toan-ngan-sach-xa-phuong-thi-tran

Khóa học thực hành kế toán ngân sách xã phường, thị trấn bao gồm những nội dung sau Nội dung khóa học thực hành kế toán Ngân sách xã phường, thị trấn. Khóa học kế toán ngân sách xã có rất nhiều đặc thù riêng. Khác với các khóa học hành chính sự nghiệp có …

Khóa học lập và nộp lại báo cáo tài chính HCSN

Cũng giống như doanh nghiệp bạn đã cố gắng gấp rút chạy đưa với thời gian để hoàn thành được bộ báo cáo tài chính nộp đúng hạn, Nhưng sao làm mãi vẫn không cân đối hay phần mềm chưa hiểu hết nên không biết sửa, kết chuyển ở đâu. Đấy chính là câu chuyện …

Khóa học Kế toán Hành chính sự nghiệp trong đơn vị pháp y

ke-toan-phap-y

                                               KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – PHÁP Y Đối với loại hình doanh nghiệp HCSN trong đơn vị pháp y là đơn vị có thu, khác với đơn vị đơn thuần …

Kế toán tiền đang chuyển trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Nội dung, nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển Tiền đang chuyển là các khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân …

Khóa học kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu – Trường Học

Trường học là 1 trong những đơn vị HCSN có thu. Các khoản thu trong trường học như thu phí, học phí của học viên, các khoản thu khác… Và để làm tốt quy trình kế toán trong đơn vị trường học. Bạn cần hiểu rõ quy trình làm việc. Luân chuyển chứng từ trong …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

Khóa học hành chính sự nghiệp có thu trong đơn vị bệnh viện là một trong những đơn vị khó hơn so với các đơn vị HCSN khác. Vì ngoài mặt hạch toán thì đơn vị này hồ sơ pháp lý nhiều hơn. Ngoài ra các bệnh viện lớn lại còn có liên quan đến …

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Tuy nhiên để làm tốt công việc kế toán trong đơn vị này thì đòi hỏi các bạn phải có nhiều kỹ năng riêng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Kế toán Việt Hưng liên tục …

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

– Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu – Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền – Chương 3:  Kế toán vật liệu – dụng cụ – Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Chương …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959