Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Tuy nhiên để làm tốt công việc kế toán trong đơn vị này thì đòi hỏi các bạn phải có nhiều kỹ năng riêng. Hiểu được tầm quan trọng đó, Kế toán Việt Hưng liên tục khai giảng các khóa học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Đơn Thuần dành cho tất cả các bạn muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Khác với đơn vị HCSN có thu thì kế toán HCSN đơn thuần là không có khoản thu ngoài. Chỉ sử dụng ngân sách nhà nước để chi tiêu cho các hoạt động và cuối cùng thì quyết toán. Các nội dung Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn trong khóa học này gồm:

1- Kế toán Việt Hưng Nội dung công việc của đơn vị Hành chính sự nghiệp đơn thuần

 

1.1 Nội dung đầu kỳ kế toán hành chính sự nghiệp

– Lập danh sách cán bộ của đơn vị có mặt đến ngày 31/12 của năm tài chính năm trước.

– Khai báo danh mục TSCĐ đầu năm với các nội dung cụ thể: mã, tên, tình trạng, đơn vị sử dụng, ngày sử dụng, ngày tính hao mòn, nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, tài khoản nguồn tương ứng.

– Khai báo danh mục công cụ dụng cụ đầu năm

– Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.

– Hướng dẫn mối liên quan giữa các báo cáo so với báo cáo tài chính đầu năm

– Chỉ ra các điểm mới áp dụng thông tư mới nhất

kế toán hành chính sự nghiệp

1.2 Xử lý số phát sinh trong kỳ kế toán hành chính sự nghiệp

– Theo dõi và kiểm soát kinh phí dự toán giao đầu năm.

–  Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho HCSN

–  Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho đơn vị HCSN đơn thuần

–  Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí cho từng khoản mục chi thường xuyên; chi mua sắm hàng hóa, vật tư; chi mua sắm tài sản….

–  Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh, quyết toán cho từng khoản mục chi thường xuyên; mua sắm hàng hóa, vật tư; mua sắm tài sản…

–  Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất

–  Hướng dẫn lập bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng

–  Hướng dẫn lập và hạch toán các loại chứng từ liên quan: Phiếu thu, phiếu chi, các chứng từ kế toán khác liên quan

–  Hướng dẫn Xây dựng thuyết minh dự toán chi hoạt cho năm tài chính tiếp theo

–  Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc Nhà nước quý, năm.

–  Hướng dẫn quy trình hồ sơ liên quan để lên giấy rút dự toán => Hướng dẫn rút dự toán => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => các báo cáo có liên quan

–  Hướng dẫn quy trình hồ sơ liên quan giao rút dự toán bằng lệnh chi tiền => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => kiểm tra các báo cáo có liên quan

–  Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu phí, lệ phí (nằm trong pháp lệnh phí lệ phí) của đơn vị

–  Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị (phản ánh doanh thu, chi phí, các loại thuế phải nộp, cách tính các loại thuế phải nộp và nộp thuế)

–  Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu chi từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài

–  Các quy trình khác có liên quan như thu hộ chi hộ. thu thanh lý nhượng bán TSCĐ …

–  Hướng dẫn cách kê khai báo cáo các loại thuế như thuế TNCN, thuế GTGT (nếu có)

–  Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo đối chiếu kho bạc

1.3 Xử lý cuối năm kế toán hành chính sự nghiệp

– Quyết toán kinh phí cuối năm

– Kết chuyển cuối năm

– Lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN theo thông tư mới nhất cụ thể gồm:

      + Bảng cân đối tài khoản

      + Báo cáo tình hình tài chính

      + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

      + Lưu chuyển tiền tệ

      + Thuyết minh báo cáo tài chính

– Lập báo cáo quyết toán

      + Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

      + Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn phí NSNN tại kho bạc.

– Đối chiếu kho bạc:

      + Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

      + Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí  NSNN tại kho bạc

– Và một số báo cáo khác liên quan.

2- Kế toán Việt Hưng Đối tượng tham gia khóa học HCSN đơn thuần

   – Học viên hiểu được bản chất công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

– Làm hồ sơ chứng từ liên quan tới nghiệp vụ  kinh tế phát sinh

– Giao dịch với kho bac, ngân hàng và các đơn vị có liên quan

– Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm

– Đọc kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo đối chiếu kho bạc

– Gửi báo cáo tài chính cho cấp trên (tổng kế toán …)

3- Kế toán Việt Hưng Lợi ích mang lại sau khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

 

   – Sau khóa học bạn tự tin làm tốt BCTC trong đơn vị bạn

   – Có khả năng thăng tiến cao trong công việc, có khả năng quản lý tốt công việc của mình

   – Có giáo viên tư vấn sau khóa học các tình huống xảy ra trong tương lai

4- Kế toán Việt Hưng Giáo viên giảng dạy khóa học HCSN đơn thuần

   – Giáo viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong đơn vị HCSN đơn thuần và kể cả có thu khác

   – Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

giáo viên kế toán việt hưng
Giáo viên VÕ HOÀNG ANH

GV. Hoàng Anh hiện đang là giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng

c mai3
Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Mai

Giáo viên Thanh Mai hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự chọn: 500.000đ
💎 Lớp online: 2.000.000đ
💎 Giáo viên riêng: 5.000.000đ 
💎 Giáo trình riêngLiên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa Mimoza
💻 Phần mềm kế toán DAS
💻 Phần mềm kế toán IMAS
💻 Phần mềm kế toán A-ANA
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
5 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thanh Huyền
Thanh Huyền

Sau khi học xong có được cấp bằng ko ạ?

0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939