Lịch khai giảng dành cho học viên học kế toán Online

Lịch khai giảng lớp học kế toán tập trung

Lịch khai giảng này chỉ áp dụng đối với những học viên đăng ký học kế toán Online

1. Tự học:

– Khi học viên đăng ký hình thức Tự học. Trung tâm sẽ cấp tài khoản để học viên truy cập vào giáo trình kế toán trực tuyến trên website của Lamketoan.vn.

– Học viên sẽ được học ngay sau 5 phút sau khi nộp học phí

Xem thêm: Tự học kế toán online là như thế nào

2. Giáo viên riêng:

– Khi học viên đăng ký học với hình thức Giáo viên riêng. Trung tâm sẽ sắp xếp 01 giáo viên dạy kèm cho chỉ 01 học viên theo đúng khung thời gian mà học viên đã đăng ký.

– Cung cấp tài khoản để học viên truy cập vào giáo trình trực tuyên trên website của Lamketoan.vn

– Học viên sẽ được hoặc ngay hoặc chậm nhất là 02 ngày kể từ khi nộp học phí.

Xem thêm: Cách học với giáo viên riêng dạy kế toán online

3. Giáo trình riêng:

– Nếu học viên đăng ký học với hình thức Giáo trình riêng. Học viên phải photo hóa đơn chứng từ của Cty mình gửi về cho trung tâm, sau đó Trung tâm sẽ sắp xếp 01 giáo viên dạy kèm trực tiếp cho 01 học viên theo thời gian mà học viên đã đăng ký.

– Học viên có thể học ngày hoặc sau 02 ngày kể từ lúc nộp học phí

Xem thêm: Cách học kế toán online với Giáo trình riêng

4. Lớp trực tuyến

– Với hình thức Lớp trực tuyến. Mỗi giáo viên sẽ giảng dạy cho tối đa 05 học viên cùng lúc

– Học viên sẽ được học chậm nhất sau 1 tuần kế từ khi nộp học phí

Xem thêm: Lớp trực tuyến có giáo viên hướng dẫn như thế nào

Trả lời