Danh mục: Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Tại chuyên mục này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về:

– Cách đăng ký MST cá nhân cho nhân viên, người phụ thuộc

– Mức giảm trừ gia cảnh theo thông tư mới nhất

– Cách là tờ khai thuế TNCN

– Cách khấu trừ thuế TNCN cho người có thu nhập ở nhiều nơi

– Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN

– Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Xem chi tiết tại: Quy định về Thuế TNCN

Tự quyết toán thuế TNCN qua mạng mới nhất năm 2018

quyet-toan-thue-tncn-qua-mang

Việc tự đi quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có một số khó khăn đối với cá nhân trong quá trình thực hiện, Kế toán Việt Hưng xin có bài viết hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mang mới nhất năm 2018. Vậy tự quyết toán thuế TNCN qua …

Mẫu biên bản cam kết thu nhập cá nhân số 02/CK-TNCN

Mẫu biên bản cam kết số 02/CK-TNCN. Cam kết về thu nhập cá nhân kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 của Bộ Tài Chính. Mẫu này áp dụng cho các cá nhân có thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN ( tức là thu nhập dưới mức quy định phải đóng …

Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Căn cứ khoản 3 điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Ký hiệu: QTT: quyết toán thuế, TCTTN: Tổ chức trả thu nhập Quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho TCTTN QTT  1. Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 A. Trường …

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN Căn cứ theo Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định: Xem thêm: Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công phải nộp mới nhất 1. Thu nhập từ kinh doanh Là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong tất …

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không tính thu nhập chịu thuế TNCN

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không tính thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018 1. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm (khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC) …

Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN 2018

Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN 2018 Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC Khi thu nhập của người lao động tăng lên. Thì sẽ ngày càng có nhiều cá nhân phải nộp thuế TNCN. Để người sử dụng lao động cũng như người lao động có thể tính được chính xác số thuế TNCN …

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế Tiền lương là một trong ba khoản chi phi chính cấu thành nên chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì tiền lương sẽ có nhiều thủ tục, hồ sơ cần phải giải trình. Sau …

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN

Các thủ tục hồ sơ giảm trừ gia cảnh cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC              Thông tư 95/2016/TT-BTC Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào người lao động. Tuy nhiên, theo quy định của luật kế toán thì khi người …

Kế toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương năm 2018

Kế toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại doanh nghiệp 1. Khái niệm Thuế TNCN là loại thuế trực thu, đánh vào một số khoản thu nhập thực nhận của các cá nhân theo từng lần, từng tháng hoặc từng năm. Thuế TNCN nhằm thực hiện điều tiết thu nhập …

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Các khoản giảm trừ khi tính thuế tncn là các khoản được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế. Được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông …