Thẻ: Thuế TNCN

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài 2019

Cũng giống như những người lao động khác, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam đều phải nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, trước khi xác định thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài, chúng ta cần phải xác định tình trạng cư trú của đối tượng …

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 06/TNCN

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-theo-mau-06-tncn

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực chất là khoản tiền mà cá nhân người lao động nhận thu nhập phải nộp cho Ngân sách nhà nước. Nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập là phải khấu trừ và nộp thay cho cá nhân. Vậy khi nào thì cần lập tờ …

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN Căn cứ theo Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định: Xem thêm: Cách tính thuế tncn từ tiền lương, tiền công phải nộp mới nhất 1. Thu nhập từ kinh doanh Là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong tất …

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế Tiền lương là một trong ba khoản chi phi chính cấu thành nên chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì tiền lương sẽ có nhiều thủ tục, hồ sơ cần phải giải trình. Sau …

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng cho cơ quan thuế Để hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế người phụ thuộc thì sau khi đã nhập thông tin người phụ thuộc vào hỗ trợ kê khai thuế và kết xuất ra file .XML. …

Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015 Ngành Thuế thông báo một số nội dung …