Tag Archives: Thuế TNCN

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng

Cách nộp tờ khai mẫu 02 TH – đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng cho cơ quan thuế Để hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế người phụ thuộc thì sau khi đã nhập thông tin người phụ thuộc vào hỗ trợ kê khai thuế và kết xuất ra file .XML. …

Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.    Ngành Thuế thông báo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu …