Thẻ: luật thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN

Các thủ tục hồ sơ giảm trừ gia cảnh cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC              Thông tư 95/2016/TT-BTC Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào người lao động. Tuy nhiên, theo quy định của luật kế toán thì khi người …

Luật thuế thu nhập cá nhân : Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội – Chương 3,4

Bài viết thứ 3 này cũng sẽ là bài viết cuối cùng trong loạt bài viết về luật thuế thu nhập cá nhân. Nếu các bạn chưa tìm hiểu các nội dung đầu tiên của luật thuế này, có thể đọc lại tại Phần 1 và Phần 2 Chương III: CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI …

Luật thuế thu nhập cá nhân : Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội – Chương 2

Tiếp tục phần 1 nói về những quy định chung của thuế thu nhập cá nhân. Ở phần 2 của loạt bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn những căn cứ tính thuế đối với các cá nhân cư trú. Chương II: CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ  Mục 1: XÁC …