Thuế thu nhập cá nhân

Th4
06

Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2018

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2018 1. Bước chuẩn bị hồ sơ Cài đặt phần mềm TNCN 3.3.1 theo link https://lamketoan.vn/phan-mem-ke-toan – Chuẩn bị về mặt hồ sơ – Về thông tin nhân viên cần + Họ và tên người lao động + Số chứng minh thư nhân dân hoặc […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th10
05

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một vấn đề khá phức tạp nhất là những người có thu nhập ở nhiều nơi. Khi mà gần đây văn bản về thuế, thuế TNCN có nhiều thay đổi. * Cơ sở pháp lý: Thông tư, […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th2
26

Luật thuế thu nhập cá nhân : Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội – Chương 1

Để các kế toán viên có thể nắm bắt được toàn bộ các vấn đề liên quan đến luật thuế thu nhập cá nhân, Lamketoan.vn sẽ gửi đến các bạn toàn bộ các nội dung trong luật thuế thu nhập cá nhân của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12. Chương I: NHỮNG […]

BởiTriều Phạm | Luật thuế
CHI TIẾT
Th8
27

Nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế

Lamketoan.vn gửi tới bạn đọc về nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế. Nguyên tắc tính thuế và nguyên tắc khai thuế theo Luật thuế hiện hành: a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kê khai thuế
CHI TIẾT
Th8
26

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp

Lamketoan.vn hướng dẫn bạn đọc thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong DN. Căn cứ điều 53 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/01/2013 1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân: Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th8
25

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú như thế nào? Theo Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Thì cá nhân […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
24

Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Theo luật thuế  TNCN – Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/ 1 tháng, mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu. Vậy đối với những nhân viên có tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 9.000.000 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
18

Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.    Ngành Thuế thông báo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu […]

CHI TIẾT
Th7
17

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) là một loại thuế trực thu, đánh trên thu  nhập cao của người nộp thuế. I. Một số khái niệm và công thức liên quan thuế TNCN: -Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế * thuế suất (1) -Thu nhập (TN) tính thuế = TN chịu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT