Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Th8
26

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp

Lamketoan.vn hướng dẫn bạn đọc thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong DN. Căn cứ điều 53 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/01/2013 Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân: Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th8
25

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú như thế nào? Theo Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Thì cá nhân […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
24

Hướng dẫn lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN

1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo TT 28/2011/TT-BTC Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế. Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Theo luật thuế  TNCN – Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/ 1 tháng, mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu. Vậy đối với những nhân viên có tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 9.000.000 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT