Thẻ: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân | Nộp thuế Thu nhập cá nhân là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp cuối năm quyết toán thuế TNCN sẽ phát sinh số thuế nộp thừa. Sẽ có hai lựa chọn một là bù trừ số tiền …

Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Theo luật thuế  TNCN – Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/ 1 tháng; mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu. Vậy đối với những nhân viên có tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 9.000.000; …

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Thủ tục về hồ sơ lương cần chuẩn bị khi quyết toán thuế Tiền lương là một trong ba khoản chi phi chính cấu thành nên chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì tiền lương sẽ có nhiều thủ tục, hồ sơ cần phải giải trình. Sau …

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trú như thế nào? Theo Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Thì cá nhân …

Hướng dẫn lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN

1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo TT 28/2011/TT-BTC Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế. Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay; thì …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959