Kế toán doanh nghiệp

Th1
04

Khóa học sản xuất gạch không nung

Nội dung khóa học sản xuất gạch không nung Khóa học sản xuất gạch không nung của Kế toán Việt Hưng được thiết lập trên các chứng từ thực tế tại 1 công ty chuyên sản xuất gạch không nung. Nhằm giúp các bạn định mức và tính giá thành chính xác nhất cho sản [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th1
03

Khoá học thực hành kế toán tại công ty bất động sản

Nội dung khóa học thực hành kế toán tại công ty bất động sản Khóa học thực hành kế toán tại công ty bất động sản giúp các bạn kế toán làm việc tại lĩnh vực này dễ dàng phân tách doanh thu, chi phí các mảng môi giới bất động sản, bán và cho [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th1
02

Khóa học thực hành kế toán tại công ty dịch vụ bảo vệ

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học thực hành kế toán tại công ty dịch vụ bảo vệ gồm những nội dung gì? Khóa học thực hành kế toán tại công ty dịch vụ bảo vệ dành cho những bạn đang làm trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ mà chưa biết cách tập hợp, tính giá thành [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th12
26

Khóa học thực hành kế toán du lịch

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học kế toán du lịch gồm những gì Khóa học thực hành kế toán du lịch dành cho những bạn kế toán đang làm trong lĩnh vực tour du lịch. Khóa học bao gồm các nội dung sau: 1. Chuẩn bị trước khi tham gian khóa học thực hành kế toán du lịch [...]
BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th9
07

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học kế toán thực hành kế toán dành cho sinh viên gồm những gì Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới ra trường chưa xin được công việc theo đúng ngành nghê kế toán mà các bạn theo học. [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
30

Khóa học thực hành kế toán gia công

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán gia công 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản các [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu. Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán. Khóa học bao gồm các nội dung sau: I. Nguyên lý kế toán - khóa học kế toán cho người mới bắt đầu Tại [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th11
01

Khóa học thực hành kế toán xây dựng – xây lắp

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN XÂY DỰNG Kế toán xây dựng Kế toán xây dựng là một mảng khó đối với kế toán. Khi làm kế toán xây dựng. Đòi hỏi các bạn kế toán xây dựng rất nhiều kỹ năng. Cũng như kinh nghiệm làm việc. Để có thể hiểu vào tính giá [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
30

Khóa học thực hành kế toán sản xuất

NỘI DUNG KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN SẢN XUẤT 1. Chuẩn bị trước khóa học kế toán sản xuất 1.1. Cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi. Và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
29

Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ giúp học viên nắm bắt được những hoạt động kế toán dịch vụ của doanh nghiệp dễ dàng hạch toán các chi phí phát sinh. Để hiểu rõ về kế toán thương mại [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 1 của 212