Khoá học kế toán tổng hợp công ty sản xuất may mặc

Kế toán công ty sản xuất may mặc có đặc thù riêng cách tính giá thành với quy trình sản xuất ứng với từng sản phẩm khác nhau như dệt may, da giày, túi xách,… Làm sao đảm bảo các nguồn nguyên vật liệu & nắm chắc tình hình kho hàng tránh bị gián đoan quá trình sản xuất hoạt động liên tục, sau cùng cân đối số liệu cho ra bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh tự tin quyết toán giải trình trước đoàn thanh tra. 

Theo kết quả đánh giá thống kê thương mại thế giới mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam vượt qua Bangladesh trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới. Ngành may mặc đang phát triển có lợi thế cả thị trường quốc tế, “kế toán” là một bộ phận quan trọng trong bộ máy sản xuất kinh doanh này. Vậy nên vị trí người làm kế toán luôn được các nhà tuyển dụng săn đón, đòi hỏi người làm kế toán phải có trình độ chuyên môn sâu xử lý các nghiệp vụ phát sinh. Tại sao không cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu tham gia khoá học kế toán công ty sản xuất may mặc ngay hôm nay 

kế toán công ty sản xuất may mặc

AI NÊN THAM GIA HỌC KẾ TOÁN CÔNG TY SẢN XUẤT MAY MẶC

📌 Chưa biết gì/ trái ngành muốn học thực tế kế toán công ty sản xuất may mặc

📌 Dự định làm việc ở khu vực địa phương tập trung khu công nghiệp nhà máy

📌 Đã đang làm kế toán công ty sản xuất may mặc muốn nâng cao trình độ chuyên môn

📌 Đang làm kế toán mảng khác như vận tải, xây dựng,…chuyển sang kế toán sản xuất

📌 Công nhân viên/chuyên viên ở các phân xưởng/ cửa hàng ngành sản xuất may mặc

📌 Chưa thành thạo quyết toán – lên báo cáo tài chính cho công ty sản xuất may mặc

📌 Mở rộng nâng cao trình độ chuyên môn đa lĩnh vực nhận thêm dịch vụ kế toán ngoài

📌 Chủ doanh nghiệp / quản lý hiểu các chỉ số tài chính – kiểm soát bộ máy kế toán 

📌 Bổ trợ thêm kỹ năng trong công việc như nhà đầu tư, cổ đông, đại diện cho nhà tài trợ, Marketing…

📌  Muốn học cấp tốc thời gian ngắn hiệu quả làm được ngay

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC KẾ TOÁN CÔNG TY SẢN XUẤT MAY MẶC 

✅ Nắm chắc công việc của một kế toán tổng hợp công ty sản xuất may mặc

✅ Hiểu sâu về luật thuế nắm rõ từng thông tư nghị định vận dụng tốt vào công việc

✅ Thao tác xử lý thành thạo các nghiệp vụ hạch toán tài khoản chi tiết

✅ Thành thạo cách định mức, tập hợp tính giá thành trên từng mặt hàng sản phẩm 

✅ Hoàn thành tốt mọi báo cáo, hoá đơn chứng từ & sổ sách liên quan 

✅ Tự tin quyết toán – bảo vệ số liệu trước cơ quan thuế

✅ Tự mình hoàn thành bộ cáo tài chính đầy đủ tránh sai sót

✅ Thao tác được kỹ năng rất nhanh cho việc lập BCTC vay vốn ngân hàng khi sếp yêu cầu

✅ Hiểu rõ các hồ sơ sổ sách kế toán  tiếp nhận bàn giao công viẹc từ kế toán cũ

✅ Trau dồi nhiều kỹ năng, đúc kết kinh nghiệm thực tế trực tiếp từ kế toán trưởng

✅ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việc – cơ hội thăng tiến trong công việc

HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỰC TẾ KẾ TOÁN CÔNG TY SẢN XUẤT MAY MẶC

1. Công việc đầu kỳ kế toán công ty sản xuất may mặc

– Hướng dẫn khái quát toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán công ty sản xuất may mặc cần dùng theo Thông tư 133 và Thông tư 200

– Hướng dẫn khai báo các thông tin ban đầu

– Hướng dẫn khai báo mã kho nguyên vật liệu trong may mặc, khai báo đơn vị chuyển đổi trong may mặc, cập nhật giá trị tồn kho nguyên vật liệu đầu kỳ.

– Hướng dẫn lập các mã thành phẩm đầu kỳ, cập nhật giá trị tồn kho đầu kỳ.

– Cập nhật phân bổ Công cụ dụng cụ từ năm trước chuyển sang

– Cập nhật khấu hao tài sản cố định từ năm trước chuyển sang

– Hướng dẫn cập nhật công nợ phải thu, phải trả đầu kỳ

– Hướng dẫn cập nhật số dư chi tiết đầu năm

2. Công việc phát sinh trong kỳ kế toán công ty sản xuất may mặc

Trước khi vào bài giảng chi tiết giáo viên sẽ hướng dẫn quy trình tổng hợp, sơ đồ hạch toán kế toán công ty sản xuất may mặc. 

2.1 Nguyên vật liệu kế toán công ty sản xuất may mặc

– Hướng dẫn khai báo mã nguyên vật liệu trong kỳ

– Hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu

– Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm sản xuất

– Lập các lệnh sản xuất, xuất nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình sản xuất

2.2 Công cụ dụng cụ – Tài sản cố định kế toán công ty sản xuất may mặc

– Hướng dẫn mua và ghi tăng Công cụ dụng cụ cho quá trình sản xuất. Cách phân bổ theo tiêu thức cho các sản phẩm

– Hướng dẫn mua và ghi tăng TSCĐ cho quá trình sản xuất. Cách khấu hao theo tiêu thức phù hợp cho các sản phẩm phù hợp

– Hạch toán các chi phí trả trước căn cứ vào hợp đồng liên quan, phân bổ chi phí này cho sản xuất và quản lý cũng như các dịch vụ khác liên quan (Nếu có)

– Chi tiết hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ cơ sở pháp lý

2.3 Định mức – Tính giá thành kế toán công ty sản xuất may mặc

– Cách phân biệt mô hình quy trình sản xuất giữa không phải lập định mức & bắt buộc có lập định mức

– Cách lập và lưu trữ định mức nội bộ (mặc dù không phải nộp cho cơ quan thuế định mức này sẽ khớp với giá thành đưa ra)

– Xác định kỳ tính giá thành sản xuất may mặc

– Tập hợp chi phí trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất

– Phân bổ chi phí chung theo tiêu thức hợp lý.

– Tính giá thành các sản phẩm hoàn thành

– Xác định các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo các tiêu thức phù hợp đối công ty may mặc

– Hướng dẫn cách tìm lỗi sai sót khi tính giá thành, cách sữa lỗi

– Phân tích các báo cáo giá thành, tỉ trọng chi phí trong bảng tính giá thành các

2.4 Kho trong kế toán công ty sản xuất may mặc

– Hướng dẫn nhập kho thành phẩm

– Thiết lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất…

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với báo cáo tài chính

2.5 Tiền lương – Bảo hiểm trong kế toán công ty sản xuất may mặc

– Hướng dẫn hạch toán lương và các vấn đề đi theo lương 

– Lập tỉ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội. Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương

– Hướng dẫn hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan.

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dẫn hạch toán lương theo bộ phận

– Chi tiết các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh hợp lý

– Cách cân đối các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cách cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý

2.6 Doanh thu trong kế toán công ty sản xuất may mặc

 • Đối chiếu công nợ

 • Đối chiếu giá thành

 • Đối chiều hàng tồn kho.

 • Đối chiếu dòng tiền

– Báo cáo lãi lỗ từng sản phẩm, tỉ trọng lãi gộp của các sản phẩm

– Cách điều chỉnh tránh trường hợp các sản phẩm lãi quá, có sản phẩm lỗ quá không tốt khi giải trình cơ quan thuế

2.7 Các loại thuế trong kế toán công ty sản xuất may mặc

– Cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm. Đưa ra tờ khai HTKK, điền thêm các chỉ tiêu cần thiết

– Chi tiết cách lập tờ khai thuế GTGT/TNDN/TNCN theo tháng, quý

– Các khoản giảm trừ, các phụ lục miễn thuế cần nắm chắc

– Phương thức khấu trừ điều chỉnh tờ khai thuế (lưu ý trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN)

– Cách đăng ký MST cá nhân. Chi tiết thủ tục giảm trừ gia cảnh

3. Lập và nộp Báo cáo tài chính kế toán công ty sản xuất may mặc

– Thành thạo lập BCTC đầy đủ

 • Cân đối tài khoản

 • Cân đối kế toán

 • Lưu chuyển tiền tệ các phương pháp

 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

– Thiết lập hệ thống sổ sách đầy đủ, in ấn sổ sách, kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ đầy đủ

kế toán công ty sản xuất may mặc

Trên đây Kế Toán Việt Hưng chia sẻ bạn tìm hiểu qua chương trình học kế toán công ty sản xuất may mặc đặc thù giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn sâu sau cùng tự tin hoàn thành tốt mọi công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất chỉ sau 25 buổi học thực tế.

THAM KHẢO

Hình thức Tự học kế toán

Hình thức Lớp học nhóm kế toán

Hình thức Gia sư kế toán 1 Kèm 1

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

gv tran thi ngoc
Giáo viên: Trần Thị Ngọc

Giáo viên Trần Ngọc hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

gv nguyen thi minh thuy 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Thùy

Giáo viên Minh Thuỳ hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự học: 4.350.000đ
💎 Tự chọn: 800.000đ / buổi
💎 Lớp online: 10.900.000đ
💎 Giáo viên riêng: 18.500.000đ 
💎 Giáo trình riêngLiên hệ

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm bóc tách dự toán công trình
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …

banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0982.929.939
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

VIDEO LIÊN QUAN

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận