Sau khi kết thúc khóa học thực hành kế toán hoặc khóa học lý thuyết kế toán tại Lamketoan.vn. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán theo đúng khóa học mà học viên đã đăng ký.

Có các loại chứng chỉ kế toán như sau:

Chứng chỉ thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp: Cấp cho những học viên nào đã hoàn thành các khóa học thực hành kế toán trong các doanh nghiệp.

Chứng chỉ thực hành kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Cấp cho các học viên hoàn thành khóa học thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Cơ quan nhà nước).

Chứng chỉ lý thuyến kế toán doanh nghiệp: Cấp cho học viên đã hoàn thành các khóa học lý thuyết kế toán trong nghiệp

Chứng chỉ lý thuyết kế toán hành chính sự nghiệp: Cấp cho học viên đã hoàn thành các khóa học lý thuyết kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chứng chỉ lý thuyết kế toán ngân hàng: Cấp cho học viên đã hoàn thành các khóa học lý thuyết kế toán ngân hàng

Mẫu chứng chỉ thực hành kế toán

Mặt trước của chứng chỉ

mau-chung-chi-thuc-hanh-ke-toan-mat-truoc

Mặt sau của chứng chỉ

mau-chung-chi-thuc-hanh-ke-toan-mat-sau

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *