Chứng chỉ kế toán

Th7
24

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Điều kiện cần để được thi Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muốn được cấp “ Chứng chỉ hành nghề kế toán ” của Việt Nam thì phải dự […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
19

Chứng chỉ thực hành kế toán

Sau khi kết thúc khóa học thực hành kế toán hoặc khóa học lý thuyết kế toán tại Lamketoan.vn. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán theo đúng khóa học mà học viên đã đăng ký. Có các loại chứng chỉ kế toán như sau: Chứng chỉ thực hành kế toán tổng hợp […]

CHI TIẾT