Thẻ: Chứng chỉ kế toán

Chứng chỉ thực hành kế toán

mau chung chi thuc hanh ke toan mat truoc

Sau khi kết thúc khóa học thực hành kế toán; hoặc khóa học lý thuyết kế toán tại Lamketoan.vn. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán theo đúng khóa học mà học viên đã đăng ký. Có các loại chứng chỉ kế toán như sau: Chứng chỉ thực hành kế toán tổng hợp …

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

photo 1

Chứng chỉ hành nghề kế toán 1. Điều kiện cần để được thi Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muốn được cấp “ Chứng chỉ hành nghề kế toán ” …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939