Danh mục: Học kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng; và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

7 Nguyên tắc cơ bản kế toán ngân hàng

– Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phải được ghi sổ tại thời điểm phát sinh; chứ không căn cứ thời điểm thực tế thu hoặc chi.

– Hoạt động liên tục: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định; là một ngân hàng đang trong quá trình hoạt động; và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần.

– Giá gốc: Giá gốc của tài sản được ghi chép theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả; hoặc ghi theo giá hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

– Phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với nhau.

– Nhất quán: Nhất quán về các chính sách; và phương pháp kế toán trong niên độ kế toán.

– Thận trọng: Cần có sự xem xét phán đoán; trong khi lập các ước tính kế toán về các khoản thu, chi; dự phòng.

– Trọng yếu: Độ chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính; ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng.

Khóa học kế toán ngân hàng bao gồm những nội dung gì?

Kế toán Việt Hưng cung cấp các khóa học kế toán ngân hàng dành cho các đối tượng muốn xin việc trong ngân hàng; hoặc những người đã đi làm; muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình.

– Thu thập, ghi chép kịp thời đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

– Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản thu, chi tài chính.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị; và quyết định kinh tế, tài chính trong đơn vị.

– Cung cấp thông tin chính xác cho Ngân hàng trung ương; và các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cho sự chỉ đạo thực thi các chính sách tiền tệ; chính sách tài chính.

– Tổ chức tốt việc giao dịch với khách hàng; góp phần thực hiện tốt các chính sách của đơn vị.

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Kế toán Việt Hưng

Nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng

Nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu  về các nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng. Trong đó huy động qua hình thức tiền gửi là hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì tiền gửi là nguồn tiền quan trọng và chiếm tỷ …

Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán Ngân Hàng

ke toan ngan hang la gi

Mỗi loại hình có những cách hạch toán đặc trưng, riêng biệt và áp dụng các chế độ kế toán khác nhau. Nhưng cho dù là hoạt động ở lĩnh vực nào thì  bộ phận kế toán luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức. Ở những bài trước chúng …

Nghiệp vụ kế toán ngân quỹ tại ngân hàng

ke toan nghiep vu ngan quy tai ngan hang

Kế toán ngân quỹ tại ngân hàng Kế toán ngân quỹ là việc thu thập, ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dich vụ ngân hàng dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn …

Chứng từ kế toán trong ngân hàng thương mại cổ phần

chung tu ke toan trong ngan hang thuong mai co phan

Các loại chứng từ kế toán trong ngân hàng Chứng từ kế toán trong ngân hàng là các căn cứ chứng mình bằng giấy tờ hoặc vật mang tin cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát  sinh và thực sự hoàn thành. Là cơ sở pháp lý để hạch toán ghi sổ …

Nghiệp vụ kế toán phát hành chứng từ thanh toán ngân hàng

nghiep vu ke toan phat hanh chung tu thanh toan ngan hang

Nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng đem lại nguồn vốn chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi, làm cho tiền sinh lợi …