Danh mục: Học kế toán ngân hàng

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng

Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu  về các nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng. Trong đó huy động qua hình thức tiền gửi là hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì tiền gửi là nguồn tiền quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân …

Kế toán ngân hàng là gì

Ở những bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về các khái niệm như kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Hay các vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp. Mỗi loại hình có những cách hạch toán đặc trưng, riêng biệt và áp dụng các chế độ kế toán khác …

Nghiệp vụ kế toán ngân quỹ tại ngân hàng

Kế toán ngân quỹ tại ngân hàng Kế toán ngân quỹ là việc thu thập, ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dich vụ ngân hàng dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn …

Chứng từ kế toán trong ngân hàng thương mại cổ phần

Các loại chứng từ kế toán trong ngân hàng Chứng từ kế toán trong ngân hàng là các căn cứ chứng mình bằng giấy tờ hoặc vật mang tin cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát  sinh và thực sự hoàn thành. Là cơ sở pháp lý để hạch toán ghi sổ …

Nghiệp vụ kế toán phát hành chứng từ thanh toán ngân hàng

Nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng đem lại nguồn vốn chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi, làm cho tiền sinh lợi …