Bảo hiểm Y tế

Th10
05

Thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

Quy định về thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng Tuân thủ thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người lao động Tham khảo: Các mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm […]

CHI TIẾT
Th10
03

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có cần tham gia bảo hiểm không?

Giám đốc DNTN có cần tham gia bảo hiểm không? “Giám đốc DNTN có cần tham gia bảo hiểm không?”. Là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Về vấn đề này, doanh nghiệp cần xác định việc tham gia bảo hiểm. Ở đây là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm […]

CHI TIẾT
Th9
25

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Với sự thay đổi mức lương cơ sở lên 1.300.000 đồng, có một số thay đổi đối với mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cụ thể được nêu dưới đây. Tham khảo: Các mức phạt chậm đóng […]

CHI TIẾT
Th9
23

Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hiện nay Đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ cụ thể có ba điều chính: đối tượng phải đóng, mức đóng và các chế độ liên quan, cụ thể: Tham […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bảo hiểm Y tế . Luật bảo hiểm xã hội
CHI TIẾT
Th9
01

Mẫu số A01-TS tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu số A01-TS tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS tờ khai tham gia bảo hiểm đã góp phần giúp cho việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, y tế của công dân thuận lợi hơn. Tham khảo: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bảo hiểm Y tế . Luật bảo hiểm xã hội
CHI TIẾT
Th8
30

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất Sự thay đổi trong mức lương cơ sở là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức thu bảo hiểm y tế trong năm 2017. Vậy Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương mới nhất như thế nào?. Tham khảo: […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bảo hiểm Y tế
CHI TIẾT
Th8
29

Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế Để đảm bảo các việc thi hành luật bảo hiểm y tế được tốt hơn. Nhà nước và Quốc hội đã có những sửa đổi và bổ sung vào luật bảo hiểm. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến mọi người […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bảo hiểm Y tế
CHI TIẾT
Th8
22

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017

Cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Những cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2017. Được quyết định theo những quy định và quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/04/2017. Do những bảo hiểm xã hội Việt Nam về […]

CHI TIẾT
Th5
17

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017 Được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/05/2017 và thay thế quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2017. 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới […]

CHI TIẾT
Th10
01

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2016

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2016 Năm 2016 mức đóng bảo hiểm bắt buộc hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ). Và người lao động (NLĐ) được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ, HĐLV và tỷ lệ đóng theo QĐ 959/QĐ – BHXH. 1. Mức đóng […]

CHI TIẾT
Trang 1 của 212