Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Với sự thay đổi mức lương cơ sở lên 1.300.000 đồng, có một số thay đổi đối với cách đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cụ thể được nêu dưới đây.

> Những quy định mới về các mức đóng BHXH năm 2019

> Các mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn được quyết định trong nghị định 47/2017/NĐ-CP. Nghị định trên vừa được ban hành ngày 14/04/2017, yêu cầu bắt buộc áp dụng từ ngày 01/07/2017, với các nội dung:

1. Đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả hợp đồng lao động đối với người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
  • Người quán lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người được hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
  • Bí thư đảng ủy chuyên trách, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoản chuyên trách tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BTYT, BHTN, KPCĐ.

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn kể từ ngày 1/7 sẽ được áp dụng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/ tháng để làm căn cứ tính. Với các mức như sau:

  • 0,5%/ quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động quy định tại các iểm a, b, c, đ và h (trừ trường hợp là người lao động giúp việc trong gia đình), theo khoản 1 điều 2 của Luật BHXH.
  • 0,5%/ mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định theo điểm e, khoản 1 điều 2 của luật BHXH.

2.1. Với đối tượng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp quản lý viên chức:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTNLĐ, BNN BHYT BHTN KPCĐ BHXH BHTNLĐ, BNN BHYT BHTN KPCĐ
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản
14% 3% 0.5% 3% 1% 2% 8% 1.5% 1%
Tổng cộng 23.5% Tổng cộng 10.5%

2.2. Với đối tượng là đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý cán bộ, công chức không đóng BHTN:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTNLĐ, BNN BHYT BHTN KPCĐ BHXH BHTNLĐ, BNN BHYT BHTN KPCĐ
Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản
14% 3% 0.5% 3% 0% 2% 8% 1.5% 0%
Tổng cộng 22.5% Tổng cộng 9.5%

3. Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội năm 2017: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

  • Đơn vị tiến hành đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tháng có thời hạn nộp chậm nhất là đến ngày cuối cùng của tháng.
  • Ngoài ra, còn có thể đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo mức thời hạn từ 03 tháng hoặc 06 tháng một lần, chậm nhất là đến ngày cuối cùng của phương thức đóng.

Trên đây là một số thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Các bạn ngoài ra có thể tham khảo một số thông tin khác liên quan với Kế toán Việt Hưng. Hay thậm chí có thể đăng ký học lớp kế toán chuyên nghiệp tại đơn vị này. Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết nhé.

0 0 Bình chọn
Bình chọn