Khóa học tổng hợp kế toán nhà hàng khách sạn chuyên sâu

Kế toán nhà hàng khách sạn là công việc phức tạp, được thực hiện theo quy trình, đòi hỏi người kế toán phải có những kỹ năng tổng hợp và một nguồn tài liệu kế toán thực sự bổ ích hỗ trợ đắc lực cho công việc. là sự tập hợp giá thành dịch vụ, cụ thể là tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ phòng. Hãy đến Kế toán Việt Hưng để cùng tận hưởng trải nghiệm những giờ học thực tế như đi làm.

kế toán nhà hàng khách sạn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

1. Xử lý số dư đầu kỳ

 • Làm toàn bộ các số liệu đầu kỳ, ý nghĩa của số liệu liên quan so sánh với các báo cáo
 • Khai báo các mã kho, vật tư, thành phẩm các danh mục phòng ban, tài khoản ngân hàng
 • Quản lý, đối chiếu ng nợ phải thu, ng nợ phải trả cho nhà cung cấp
 • Cập nhật báo cáo tồn kho hàng hóa, kho nguyên vật liệu
 • Hướng dẫn cách tạo các mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí chính là các món ăn trong mảng nhà hàng
 • Hướng dẫn cách tạo các mã dịch vụ phòng nghỉ cho mảng khách sạn.
 • Xử lý báo cáo phân bổ CCDC cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này
 • Xử lý báo cáo khấu hao TSCĐ cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này
 • Nhập số dư tất cả các tài khoản cuối năm trước chuyển sang năm hiện tại
 • Chi tiết cách trình bày các báo cáo đầu kỳ
 • Đối chiếu, quản lý công nợ giữa báo cáo công nợ tổng hợp, báo cáo tổng hợp công nợ chi tiết, mối quan hệ giữ công nợ và các tài khoản khác
 • Phân tích mối quan hệ các chỉ tiêu đầu kỳ giữa các báo cáo chi tiết so với báo cáo kế toán năm cũ
 • Làm rõ các yếu tố về kho trong nhà hàng, khách sạn đầu kỳ

2. Xử lý phát sinh trong kỳ

* Đối với mảng kế toán nhà hàng:

Nói đến nhà hàng tức là doanh thu phát sinh bán ra của ng ty bạn là các nội dung: Tiếp khách, ăn uống. Vậy để tính được giá thành của các hóa đơn cho mảng nhà hàng này các bạn cần được hướng dẫn:

 • Hướng dẫn lập định mức nguyên vật liệu cho các món ăn của nhà hàng.
 • Hạch toán hóa đơn mua NVL thanh toán ngay và chưa thanh toán
 • Hạch toán các hóa đơn mua dịch vụ chi phí liên quan như: gas hóa lỏng …
 • Hướng dẫn cách lập các mẫu bảng kê liên quan đến mảng nhà hàng.
 • Hướng dẫn tạo mới các mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ
 • Hướng dẫn lập các bước liên quan đến việc xuất vật tư như: Lập định mức NVL, phiếu xuất kho NVL, phiếu nhập kho thành phẩm.
 • Hạch toán doanh thu bán ra của các thành phẩm là các món ăn.
 • Hạch toán hóa đơn mua mới và ghi tăng CCDC, phân bổ CCDC hàng tháng vào các món ăn trong nhà hàng cũng như chi phí quản lý DN
 • Hạch toán hóa đơn mua mới và ghi tăng TSCD, khấu hao TSCĐ hàng tháng vào các món ăn cũng như chi phí quản lý DN
 • Hạch toán tiền lương của bộ phận bếp phân bổ vào các món ăn (giá thành trực tiếp)
 • Cách lập các mẫu biểu cần thiết với loại hình nhà hàng – khách sạn theo luật thuế mới
 • Hướng dẫn tính giá thành của mảng nhà hàng ứng dụng trên phần mềm mà học viên lựa chọn

* Đối với mảng Kế toán khách sạn

 • Lập các mã ng việc trong dịch vụ phòng nghỉ
 • Hạch toán các hóa đơn chi phí phân bổ tính vào giá thành của dịch vụ phòng nghỉ
 • Hạch toán các hóa đơn mua mới CCDC như: Giường, tủ, điều hòa, các loại máy móc… và các loại đồ dùng như: Lược, bàn chải… vào chi phí sao cho nó hợp lý và phân bổ CCDC tính vào giá thành của mảng dịch vụ tiền phòng nghỉ.
 • Hạch toán các hóa đơn mua mới TSCĐ và khấu hao TSCĐ tính vào giá thành của mảng dịch vụ tiền phòng nghỉ.
 • Hạch toán doanh thu dịch vụ phòng nghỉ.
 • Hạch toán chế biến các món ăn sáng miễn phí cho khách tại bộ phận này.
 • Tính toán, phân bổ, hướng dẫn quy trình tính giá thành cho mảng khách sạn phòng nghỉ.

* Các bước xử lý tổng hợp

 • Phân bổ chi phí chung cho cả hai mảng theo tỷ lệ phần trăm(%)  cho các mảng nhà hàng và khách sạn.
 • Phân bổ tỷ lệ khấu hao TSCĐ và CCDC chia đều cho các mảng nhà hàng và khách sạn.
 • Hướng dẫn tính giá thành đồng thời vừa mảng nhà hàng vừa mảng khách sạn.
 • Cân đối doanh thu – giá vốn của mảng nhà hàng, xem xét tính hợp lý của các chỉ tiêu này.
 • Cân đối doanh thu – giá vốn của mảng dịch vụ khách sạn xem xét tính hợp lý của chỉ tiêu này.
 • Kinh nghiệm về cách đối chiếu giữa báo cáo LƯU TRÚ so với báo cáo doanh thu
 • Cân đối lập bảng định mức tiêu hao đồ ăn miễn phí theo tiêu thức đúng cho nhà hàng khách sạn (kinh nghiệm qua nhiều đoàn kiểm toán thuế loại hình này)
 • Lập báo cáo doanh số, giá phòng theo tiêu chuẩn cho phép của đối tượng nhà hàng khách sạn phù hợp và tương ứng để báo cáo với Cán bộ thuế khi quyết toán.
 • Hướng dẫn học viên cách nhìn nhận dữ liệu tổng hợp trên BCTC sao cho phù hợp và cách điều chỉnh số liệu..

Phân tích sự khác biệt của 2 phương pháp giá thành này: Sự khác nhau giữa giá thành nhà hàng và giá thành khách sạn

– Cách kiểm soát số liệu đúng sai, sửa ra sao của 2 phương pháp giá thành 

– Cách phân bổ chi phí chung cho cả 2 mảng nhà hàng và khách sạn

– So sánh Doanh Thu/ Giá vốn của 2 mảng nhà hàng và khách sạn

– Phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính liên quan CHUNG Và RIÊNG cho hai mảng trong doanh nghiệp 

3. Công việc cuối kỳ

* Về lập báo cáo tài chính

 • Lập báo cáo tài chính theo thông tư và nghị định mới nhất được áp dụng tại thời điểm hiện tại học viên tham gia khóa học kế toán doanh nghiệp tại Việt Hưng gồm:

      – Cách lập cân đối kế toán và giải thích rõ các chỉ tiêu trên cân đối kế toán

      – Cách lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

      – Cách lập báo cáo KQKD và so sánh báo cáo kết quả kinh doanh so với mẫu 03 -1A/TNDN

      – Cách lập thuyết minh BCTC theo thông tư 200 và theo QĐ 48

 • Lập quyết toán thuế TNDN cuối năm
 • Lập quyết toán thuế TNCN cuối năm

* Về việc in sổ sách

 • Hướng dẫn in đầy đủ các sổ sách kế toán bao gồm: Sổ cái, sổ chi tiết và các báo cáo liên quan đến  nhà hàng – khách sạn.
 • Phân loại hồ sơ dành cho nhà hàng riêng, khách sạn riêng.
 • In các bảng biểu liên quan khác đối với các vật tư không có hóa đơn sao cho thuế chấp nhận
 • Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ hồ sơ của kế toán nhà hàng khách sạn sao cho khoa học và dễ tìm nhất
 • Hướng dẫn một số kinh nghiệm giải trình khi quyết toán thuế với cơ quan thuế
 • Chia sẻ hỗ trợ học viên các tình huống thực tế mà học viên đang vướng mắc
 • Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm
 • Có khả năng tự giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán
 • Như vậy sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ biết được để làm kế toán thuế cần biết những gì, quy trình hạch toán kế toán ra sao để ra được sản phẩm cuối cùng đó chính là bộ báo cáo tài chính.

* Tư vấn các nội dung và hồ sơ chuẩn bị cho quyết toán thuế

 • Gửi mẫu, hướng dẫn học viên các theo dõi, đối chiếu các chỉ tiêu trên báo cáo so sánh với tờ khai và các báo cáo khác mà bên đoàn thuế sẽ hỏi luôn khi quyết toán.
 • Hướng dẫn hướng giải trình các chỉ tiêu trên  báo cáo và sổ sách.

khoá học kế toán nhà hàng khách sạn

4. Quyền lợi sau khóa học thực hành kế toán tại nhà hàng, khách sạn

Hỗ trợ tìm việc làm cho học viên.

Báo đài nói về việt hưng

Giáo viên của việt hưng

 • Giáo viên hiện đang làm Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán trực tiếp tại doanh nghiệp trên cả nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm.
 • Ngoài kiến thức và kinh nghiệm thực tế thì giáo viên của Kế Toán Việt Hưng phải có đủ sự nhiệt tình, đam mê công tác giảng dạy và có khả năng sư phạm.
 • Phải am hiểu công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ cho công việc của kế toán.

GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN

gv nguyen thi hoa
Giáo viên – Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Nguyễn Hoa hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

mai anh2
Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Anh

Giáo viên Mai Anh hiện đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Kế Toán Việt Hưng

Xem tất cả gương mặt giáo viên

Tại sao chọn kế toán việt hưng

 • Giáo viên 100% là những người có kinh nghiệm thực chiến tối thiểu 5 năm trở lên (không phải giáo viên bồi, giáo viên đa năng).
 • Giáo trình Kế Toán Việt Hưng tự biên soạn (không đi copy như các trung tâm khác).
 • Học trên hóa đơn, chứng từ thật (không phải bản photo vừa mờ vừa nặng).
 • Giáo trình kế toán Online gồm có: Hóa đơn, Chứng từ, Tài liệu, Video trợ giảng, Bài kiểm tra tự động chấm điểm được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới nhất (không photo đóng thành quyền mấy năm sửa 1 lần).
 • Hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua 8 kênh kết nối online trực tiếp miễn phí (không phải tổng đài mất phí, không phải chờ đợi lâu).
 • Học xong làm được việc ngay đúng với yêu cầu công việc của doanh nghiệp tuyển dụng (doanh nghiệp không phải đào tạo lại).
 • Công nghệ giáo dục 4.0 hiện đại nhất trên thế giới được áp dụng đến từng khóa học (không phải thủ công như hiện tại).
 • Đào tạo chuyên sâu, đúng mục đích học của từng học viên (không phải kiểu từ A-Z mỗi thứ học 1 tí rồi chẳng làm được gì).

Việt hưng cam kết

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu
 • Đổi ngay giáo viên khác nếu học viên không hài lòng giáo viên hiện tại
 • Giáo trình tự biên soạn, chi tiết và chuyên sâu nhất.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời

Học phí

💎 Tự học: 3.550.000đ
💎 Lớp online: 5.000.000đ
💎 Giáo viên riêng: Liên hệ
Lịch Khai giảng + Thời gian học

Phần mềm học

💻 Phần mềm kế toán Misa
💻 Phần mềm kế toán Fast
💻 Phần mềm thuế HTKK, TNCN, Hóa đơn điện tử
💻 Giáo viên & Học viên: Zalo, Teamviewer, Skype, face …
banner web kết
 
 

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support
Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0982.929.939
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội Học Phí.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...