[SINH VIÊN ÔN TẬP] Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương – Sự nhộn nhịp, gấp gáp của các cô cậu sinh viên đã đến mỗi mùa sinh viên sắp tốt nghiệp nào chọn chủ đề, nào tìm nội dung, nào chỉnh sao cho chuẩn hình thức bộ báo cáo chuẩn nhà trường đề ra,v.v… Sau đây, Kế toán Việt Hưng chia sẻ mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương 1 trong những chủ đề “hot” hiện nay được cá bạn lựa chọn nhiều.

báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương
[SINH VIÊN ÔN TẬP] Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

XEM THÊM: 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại doanh nghiệp xây dựng

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.  Lựa chọn chủ đề luận văn ngành Kế toán

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch vu kỹ thuật Đông Nam Á

2. Lý do chọn đề tài Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

– Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.

Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến.

Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hương một số thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

– Sau khi thấy được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương đã chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á” để làm chuyên đề báo cáo thực tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập cô X.

3. Bố cục nội dung Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

Chương I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Nam Á.

Chương 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Nam Á.

LƯU Ý: Với đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương các bạn cần lưu ý nhất đó là các mức trích bảo hiểm xã hội. Bởi mức trích bảo hiểm thay đổi theo từng năm và mình sẽ tính theo mức trích thực tế tại thời điểm mình làm báo cáo thực tập kế toán tiền lương. Cùng với đó số liệu trong bài luôn phải xuyên suốt và hợp lý.

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.

1. Bản chất và chức năng của tiền lương

2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức tiền lương theo thời gian:

2.Hình thức trả lương theo sản phẩm:

3. Theo sản phẩm trực tiếp:

4.Theo sản phẩm gián tiếp:

5. Theo khối lượng công việc:

6. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương:

III. QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH, QUỸ BHYT VÀ KPCĐ

1. Quỹ tiền lương

2. Quỹ bảo hiểm xã hội

3. Quỹ bảo hiểm y tế

4. Kinh phí công đoàn

IV. YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

V. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Hạch toán số lượng lao động:

2. Hạch toán thời gian lao động

3. Hạch toán kết quả lao động

4. Hạch toán tiền lương cho người lao động

VI. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ:

2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

VII. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

1. Nhật ký chung:

3. Chứng từ ghi sổ:

4. Nhật ký sổ cái:

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam Á.

2. Các ngành nghề kinh tế chủ yếu của công ty

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.

5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á.

II. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

1. Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ã Đông Nam Á

2. Phương pháp xây dựng qũy lương tại công ty

4. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương của công ty

5. Hàng tháng công ty có hai kỳ trả lương vào ngày 15 và ngày 30.

6.10. Sổ cái tài khoản 338

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á.

1. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty

2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty

3. Ưu điểm

4. Nhược điểm

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY

KẾT LUẬN

4. Nội dung nổi bật thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương năm | Báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

4.1 Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á

báo cáo tốt nghiệp kế toán
Sơ đồ kế toán công ty thương mại – dịch vụ

4.2 Phương pháp xây dựng qũy lương tại công ty

Quỹ lương của công ty là toàn bộ số tiền lương trả cho cán bộ CNV của công ty. Hiện nay công ty xây dựng qũy tiền lương trên tổng doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ là 22%.

Hàng tháng sau khi tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ lấy tổng doanh thu đó nhân với 22% sẽ ra quỹ lương của công ty trong tháng đó.

VÍ DỤ:

Doanh thu của công ty tháng 12 năm 2005136.274.545,46đ

136.274.545,46 x 22% = 35.920.400đ

Hàng tháng công ty sẽ tính ra thưởng cho CNV lấy từ quỹ thưởng khoản tiền thưởng này góp phần thoả mãn nhu cầu vật chất cho 1 lao động, khuyến khích họ hăng say trong công việc với thời gian ngắn nhất. Tiền thưởng của công ty được tính 15% trên tổng quỹ lương: 15% x 35.920.400 = 5.388.060đ.

Sau đó sẽ phân chia cho các bộ phận:

– Bộ phận QLDN sẽ là: 2% x 35.920.400 = 718.408 đ

– Bộ phận kinh doanh: 7% x 35.920.400 = 2.514.428đ

– Bộ phận kỹ thuật: 5% x 35.920.400 = 1.796.020đ

– Bộ phận kế toán: 1% x 35.920.400 = 359.204 đ

4.3 Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương của công ty

Theo quy định của Nhà nước thì hệ số lương của các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp như sau:

– Đối với bậc đại học là 2,34

– Đối với bậc cao đẳng là 1,80

– Đối với bậc trung cấp là 1,70 và mức lương cơ bản là 350.000đ

Ở công ty việc chi trả lương đều do thủ qũy thực hiện, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ “Bảng thanh toán tiền lương” và “Bảng thanh toán BHXH” để chi trả lương và các khoản khác cho nhân viên trong công ty. Do quy mô còn nhỏ nên công ty chỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

Công thức tính như sau:

Ltg = Error! x Số ngày làm việc trong tháng

VD: Nhân viên Hồ Ngọc Chương thuộc bộ phận kinh doanh trong tháng 12 làm được 30 công, do là trưởng phòng nên sẽ có hệ số phụ cấp là 0,30 và hệ số lương là 2,34 vậy tháng lương của Hồ Ngọc Chương sẽ được tính như sau:

Error! x 30 = 924.000

Cứ như vậy kế toán sẽ dựa vào hệ số lương, hệ số phụ cấp và sô ngày làm việc của từng nhân viên đẻ tính ra tiền lương hàng tháng cho công nhân viên.

Chỉ tính lương cho bộ phận quản lý doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ số lương và hệ số phụ cấp của từng người cùng với bảng chấm công. Bảng chấm công dùng để theo dõi thời gian làm việc của từng người trong tháng. Bảng chấm công do cán bộ phụ trách có trách nhiệm chấm công cho từng người, cuối tháng sẽ chuyển về phòng kế toán cùng với những chứng từ khác để tính ra số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên.

Do doanh nghiệp là công ty cổ phần có 70% vốn thuộc ngân sách Nhà nước nên hệ số chức vụ quản lý doanh nghiệp được tính như sau:

báo cáo tốt nghiệp
Bảng hệ số lương – phụ cấp

4.4 Bảng tính hệ số lương, hệ số phụ cấp của công ty (bảng chấm công, bảng thanh toán) 

Hàng tháng công ty có hai kỳ trả lương vào ngày 15 và ngày 30.

Kỳ I: Tạm ứng cho CNV đối với những người có tham gia lao động trong tháng.

Kỳ II: Sau khi tính lương và các khoản phải trả cho CNV trong tháng của doanh nghiệp. Kế toán sẽ trừ đi số tiền tạm ứng trước đây và thanh toán nốt số tiền còn lại mà CNV được lĩnh trong tháng đó.

– Khi muốn tạm ứng người có trách nhiệm của các bộ phận sẽ lập 1 giấy đề nghị tạm ứng và gửi lên cho thủ trưởng đơn vị để xin xét duyệt. Trong giấy đề nghị tạm ứng phải ghi rõ số tiền tạm ứng, lý do tạm ứng. Sau đó giấy đề nghị này sẽ được chuyển cho kế toán trưởng và kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị. Căn cứ vào quyết định của thủ trưởng và kế toán trưởng, kế toán thanh toán lập phiếu chi kèm giấy đề nghị tạm ứng, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

TẢI VỀ Mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

THAM KHẢO: Hơn 60 Khoá học kế toán Online chuyên sâu

Trên đây là mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương mong rằng sẽ gợi ý hữu ích đúng thời điểm các bạn tấp nập làm báo cáo tốt nghiệp kế toán. Chúc các bạn hoàn thành tốt đạt điểm số cao trong kỳ báo cáo tốt nghiệp, đừng quên tìm hiểu về Trung tâm chúng tôi chuyên dạy học kế toán Online 1 Kèm 1 thực tế như đi làm kinh nghiệm tựa 3 năm ứng tuyển xin việc dễ dàng. CAM KẾT KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN HỌC PHÍ!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận