Bảng học phí chi tiết cho tất cả các khóa học của Kế Toán Việt Hưng

wdt_IDKhóa họcTự họcGiáo viên riêngLớp onlineLớp tập trungGiáo trình riêng
2Nguyên lý kế toán doanh nghiệp160.0001.600.0001.300.0001.800.000Liên hệ
4Kế toán xây dựng1.000.0004.000.0003.600.0004.000.000Liên hệ
5Kế toán thương mại dịch vụ190.0001.900.0001.500.0002.100.000Liên hệ
8Kế toán nhà hàng370.0003.700.0002.700.0004.100.000Liên hệ
9Kế toán khách sạn240.0002.400.0002.200.0002.800.000Liên hệ
10Kế toán nhà hàng khách sạn420.0004.200.0003.200.0004.500.000Liên hệ
11Kế toán vận tải380.0003.800.0003.600.0004.000.000Liên hệ
12Kế toán xuất nhập khẩu370.0003.700.0003.200.0003.900.000Liên hệ
13Kế toán gia công330.0003.300.0002.800.0003.600.000Liên hệ
14Kế toán cho sinh viên200.0003.800.0003.400.0004.000.000Không có

Lịch khai giảng và thời gian học kế toán Online

wdt_IDHÌNH THỨC HỌCKHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌC
1Tự họcHọc ngayMọi lúc, mọi nơi
2Giáo viên riêngSau 2 ngày02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30'
3Lớp OnlineSau 1 tuần02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30'
4Lớp tập trungSau 1 tuần02 tiếng/buổi từ 08h30' - 21h00'
5Giáo trình riêngSau 2 ngày02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30'

Xem giải thích chi tiết các hình thức học kế toán