Học phí các khóa học kế toán

Khóa họcTự họcTự chọnwdt_IDLớp onlineGiáo viên riêngLớp tập trungGiáo trình riêng
'''Nguyên lý kế toán doanh nghiệp''''''250.000''''''200.000/buổi'''2'''800.000''''''3.000.000''''''1.800.000''''''Liên hệ'''
'''''Kế toán Xây Dựng'''''''1.440.000'''950.000/buổi'4'3.000.000''4.500.000''4.300.000''Liên hệ'
'''Kế toán Thương Mại Dịch Vụ''''''600.000''''500.000/buổi'5'''1.500.000''''''2.500.000''''''2.100.000''''''Liên hệ'''
'''''Kế toán Nhà Hàng''''''720.000''680.000/buổi'8'2.500.000''4.200.000''4.100.000''Liên hệ'
''''Kế toán Khách Sạn'''''720.000''700.000/buổi'9'2.000.000''3.900.000''3.000.000''Liên hệ'
'''''Kế toán Nhà Hàng - Khách Sạn''''''990.000''970.000/buổi'10'3.500.000''4.600.000''4.800.000''Liên hệ'
'''Kế toán Vận Tải''''850.000''550.000/buổi'11'3.800.000''4.800.000''5.100.000''Liên hệ'
'''Kế toán gia công''''''600.000'''''450.000/buổi''13'''2.800.000''''''3.800.000''''''4.200.000''''''Liên hệ'''
Kế toán cho sinh viên200.000142.000.0003.900.0002.900.000Không có
Kê khai thuếMiễn phí200.000/buổi151.600.0003.000.0003.300.000Liên hệ

So sánh các hình thức học kế toán

TÍNH NĂNGTự họcTự chọnLớp onlineGiáo viên riêngwdt_IDLớp tập trungGiáo trình riêng
''Có giáo viên''''Không''''Có''''Có''''co ''3''Có''''Có''
Học & Làm trên chứng từ của HVKhôngKhông6Không
Hỗ trợ tìm việc làm8
'''Chất lượng khóa học'''''thấp'''''Cao''''''Trung bình''''''Cao hơn'''10'''Trung bình''''''Cao nhất'''
''Thời gian hoàn thành khóa học''''Chậm nhất''''Trung bình''''Nhanh''''Nhanh hơn''11''Chậm''''Nhanh nhất''
Chọn giáo viên giảng dạyKhông12Không
'Thời hạn sử dụng giáo trình''6 tháng''6 tháng''6 tháng''6 tháng'13'6 tháng''Không giới hạn'
Video trợ giảng14Không
Chọn GV & nộp học phí theo buổiKhôngKhôngKhông15KhôngKhông
''Khai giảng sau khi nộp học phí''''Học ngay''''H'''Sau 1 tuần''''Sau 2 ngày''16''Sau 10 ngày''''Sau 2 ngày''

Lịch khai giảng và thời gian học kế toán Online

wdt_IDHÌNH THỨC HỌCKHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌC
1'''''Tự học''''''''''Học ngay''''''''''Mọi lúc'''''
2''Giáo viên riêng''''Sau 2 ngàyrf''''02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30'''
4''''''Lớp tập trung''''''''''''Sau 10 ngày''''''''''''02 tiếng/buổi từ 08h30' - 21h00'''''''
5'Giáo trình riêng''Sau 2 ngày''02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30''
6'Tự chọn''Học ngay''Mọi lúc'
10
11''Học tại nhà''''''''Các buổi tối''
12''''''
13''''''
14''''''

Xem giải thích chi tiết các hình thức học kế toán