Khóa học Tự học Tự chọn wdt_ID Lớp online Giáo viên riêng Lớp tập trung Giáo trình riêng
Nguyên lý kế toán doanh nghiệp 160.000 100.000/buổi 2 800.000 1.800.000 1.800.000 Liên hệ
Kế toán Xây Dựng 1.000.000 350.000/buổi 4 2.000.000 4.000.000 4.300.000 Liên hệ
Kế toán Thương Mại Dịch Vụ 250.000 200.000/buổi 5 900.000 2.500.000 2.100.000 Liên hệ
Kế toán Nhà Hàng 600.000 300.000/buổi 8 1.900.000 3.700.000 4.100.000 Liên hệ
Kế toán Khách Sạn 500.000 280.000/buổi 9 2.000.000 3.500.000 3.000.000 Liên hệ
Kế toán Nhà Hàng - Khách Sạn 850.000 370.000/buổi 10 2.100.000 4.200.000 4.500.000 Liên hệ
Kế toán Vận Tải 950.000 350.000/buổi 11 2.400.000 4.800.000 5.100.000 Liên hệ
Kế toán gia công 600.000 290.000/buổi 13 1.900.000 3.800.000 4.200.000 Liên hệ
Kế toán cho sinh viên 200.000 14 2.000.000 3.900.000 2.900.000 Không có
Kê khai thuế Miễn phí 200.000/buổi 15 1.600.000 3.000.000 3.300.000 Liên hệ

So sánh các hình thức học kế toán

TÍNH NĂNG Tự học Tự chọn Lớp online Giáo viên riêng wdt_ID Lớp tập trung Giáo trình riêng
Có giáo viên Không co 3
Mỗi giáo viên kèm 01 học viên Không Không 4 Không
Giáo trình của trung tâm 5
Học & Làm trên chứng từ của HV Không Không 6 Không
Hỗ trợ sau khóa học 7
Hỗ trợ tìm việc làm 8
Chất lượng khóa học cao Cao Trung bình Cao hơn 10 Trung bình Cao nhất
Thời gian hoàn thành khóa học Chậm nhất Trung bình Nhanh Nhanh hơn 11 Chậm Nhanh nhất
Chọn giáo viên giảng dạy Không 12 Không
Thời hạn sử dụng giáo trình 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 13 6 tháng Không giới hạn

Lịch khai giảng và thời gian học kế toán Online

wdt_ID HÌNH THỨC HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC
1 Tự học Học ngay Mọi lúc
2 'Giáo viên riêng' 'Sau 2 ngàyrf' '02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30''
3 Lớp Online Sau 1 tuần
4 Lớp tập trung Sau 10 ngày 02 tiếng/buổi từ 08h30' - 21h00'
5 Giáo trình riêng Sau 2 ngày 02 tiếng/buổi từ 08h30' - 22h30'
6 Tự chọn Học ngay Mọi lúc
10
11 Học tại nhà Các buổi tối
12

Xem giải thích chi tiết các hình thức học kế toán